Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.1.2012)


Skladba č. 3869 – originál

Stanislav Hudák, Brekov

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (3–4)Majstrovstvá riešiteľov budú v Bratislave

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Vf3 Sa6 (3), č. Kh2 Sa8 Sb8 Ph4 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Sa7 Sf1 2.Sg1 Vh3 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3864 (Vokál): 1.Vd5 S:d5 2.D:d7+ Kf8 3.De8+ V:e8 4.Jd7 mat, 1...V:d5 2.D:f7+ Kd8 3.D:g8+ Sf8 4.D:f8 mat. Je zrejmé, že na a6 bola braná chýbajúca b. veža, a tá mohla vyjsť von (cez druhý rad) až potom, čo č. dáma vyšla cez g7 alebo h7 a nechala sa vziať pešiakom na a3. Cestu č. dáme musel uvoľniť č. kráľ: preto čierny stratil právo na rošádu. – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Kobolka, Jabloňová 52, 010 04 Žilina.

● Medzinárodné majstrovstvá SR v riešení šachových skladieb budú v dňoch 18. – 19. februára t. r. v klubovni ŠK Slovan Bratislava na Gessayovej ulici 2. Okrem hlavnej súťaže a kategórie seniorov (nad 60 rokov) sa uskutoční aj súťaž juniorov (do 23 rokov), tá však len pre občanov Slovenska. Ďalšie podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke www.soks.host.sk. Prihlášky treba poslať do 30. januára telefonicky na 02/5477 6728 alebo 0910 912 294, prípadne e-mailom na adresu marek.kolcak@gmail.com. (kh)


Vzad << >> Vpred