Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.1.2012)


Skladba č. 3867 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia, text (6–9)PAT A MAT pokračuje v novom šate

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kb1 Va6 Vd8 Sb2 Pa3 d7 (6), č. Kc5 Df6 Va7 Se1 Sg4 Jf8 Pc4 c6 f4 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, b) premiestniť Sb2 na c2, tá istá výzva, ale len jeden prvý ťah čierneho. Jedno z riešení a) je 1.V:d7 a4 2.Vd2 Sa3 mat. Druhé riešenie a) a jediné riešenie b) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. (Ide o prvý príspevok do našej skladateľskej súťaže 2012-2013.)

Riešenie skladby č. 3862 (Šemrinec): 1.Dc7 hrozí 2.Sd3+ K:d3 3.Dc2 mat, 1...d3 2.Dd8 Sd4/Sd5 3.D:a8/D:d5 mat, 1...e2 2.Dg3 e1J/Jf3 3.D:e1/D:f3 mat (1...Sd5 2.S:d5+). Dva tiché rozvetvené varianty, navyše malá zvodnosť 1.Dc5? d3 2.Sd5+, 1...e2! – Vypísanú odmenu vyhráva Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin.

● V minulom mesiaci vyšlo 77. číslo štvrťročníka PAT A MAT. Na 32 stranách obsahuje referáty a farebné fotografie zo svetového kongresu kompozičného šachu v talianskom Jesi, dva články o vrcholných medzinárodných súťažiach, vybrané úspešné skladby zahraničných autorov, 51 originálov s riešením, ako aj ďalšie materiály. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené adresy našej rubriky. (kh)


Vzad << >> Vpred