Vzad << >> Vpred

ŠACH

(18.12.2008)


Skladba č. 3709 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 4. ťahom (10–4)

a) diagram b) bez Ph6Veľkú cenu preložili do Elisty

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ke1 Va1 Sb7 Jf1 Pb6 d2 e3 g3 g5 h4 (10), č. Kg1 Pd3 f7 h6 (4), b) vynechať pešiaka h6; v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia sa začínajú ťahmi 1.Va4 (a), resp. 1.Jh2 (b). Dokončenie riešení pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3705 (Klemanič): Zdanlivé hry 1...b4, f3, b:c4, d2 2.De5, Se5, Jf5, D:d2 mat, zvodnosť 1.Db4? hrozí 2.Jf5 mat, 1...b:c4!, riešenie 1.Jd2 tempo 1...b4, f3 2.Dc5, Jf5 mat, 1...f:e3, K:e3, Ke5 2.Db4, Sg1, Dc3 mat. Do obsahu patrí zámena dvoch matov, hrozbový paradox (s matom Jf5) a zámena funkcie ťahov Db4-Jf5. – Vypísanú odmenu vyhráva RNDr. Jaroslav Štúň, Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina.

● Tretí turnaj o veľkú cenu FIDE, ktorý prebieha od 14. do 28. decembra neplánovane v kalmycko-ruskej Eliste, má týchto 14 účastníkov: Radžabov (Azer.), Lékó (Maď.), Jakovenko (Rus.), Wang (Čína), Mameďarov (Azer.), Eľanov (Ukr.), Griščuk (Rus.), Alexejev (Rus.), Bacrot (Fra.), Gašimov (Azer.), Čeparinov(Bul.), Akopian (Arm.), Kasimžanov (Uzb.), lnarkiev (Rus.).

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude až v novom roku – v piatok 2. januára, od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred