Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.11.2008)


Skladba č. 3705 – originál

Emil Klemanič, Pezinok

Mat 2. ťahom (8–7)Na olympiáde hrá 152 krajín

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc6 Da5 Sg4 Sh2 Jc4 Je3 Pa2 e6 (8), č. Kd4 Pa3 b5 d3 e4 f4 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zdanlivé hry 1...b4 2.De5 mat, 1...f3 2.Se5 mat, 1...b:c4 2.Jf5 mat, 1...d2 2.D:d2 mat sa po úvodníku zamenia. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie zakončenia partie Kramnik – Anand z 23.10.2008: Po ťahoch 28...Vc3 29.J:d4? D:d4 30.Vd1 Jf6 31.V:d4 J:g4 32.Vd7+ Kf6 33.V:b7 nasledovalo 33...Vc1+ 34.Sf1 Je3!! 35.f:e3 f:e3 a biely sa vzdal, lebo prakticky nemá obranu proti 36...e2 a premene pešiaka (ešte najlepšie 36.Vc7 V:c7 37.g3 Vc1 38.Kg2 Vc2+ 39.Kf3 Vf2+ 40.K:e3 V:f1 vedie tiež k prehre). Je veľmi pravdepodobné, že Anand už pri zahraní 28...Vc3 (ak nie skôr) predvídal krásnu obeť jazdca v 34. ťahu, a Kramnik ťahom 29.J:d4 sa chytil do pasce. – Vypísanú odmenu vyhráva Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

● Na šachovej olympiáde v Drážďanoch štartuje v mužskej kategórii (s prípustnou účasťou žien) 152 krajín a v ženskej kategórii 112 krajín. Navyše hrajú po dve štvorčlenné družstvá domáceho Nemecka v oboch kategóriách. Posledné kolo sa uskutoční 25. novembra. (kh)


Vzad << >> Vpred