Vzad << >> Vpred

ŠACH

(30.10.2008)


Skladba č. 3702 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom (6–2)Desať úspechov slovenských skladateľov

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke1 Vc6 Sb3 Sf4 Pe2 e6 (6), č. Kd4 Pf5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (obsahujúce tri modelové maty) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na šport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3699 (Barani): a) 1.Vg6 2.Kh7 3.Kh8 4.Vg7 f:g7 mat, b) 1.d3 2.Kh7 3.Vg8 4.Vh8 S:d3 mat. Novinka v našej rubrike mala medzi riešiteľmi priaznivý ohlas. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice.

● Na tohtoročnom svetovom kongrese kompozičného šachu žali úspechy aj slovenskí skladatelia. Prvú cenu v oficiálnej kongresovej súťaži dvojťažiek získala dvojica Salai + Klemanič, jedinú cenu v slovenskej súťaži exodvojťažiek Lörinc a tretiu cenu v ruskom samomatovom turnaji dvojica Klemanič + Gvozdják. Tri čestné uznania dostal Lörinc v troch rozličných súťažiach (z toho raz spoločne s Čechom Dragounom a druhý raz so Singapurčanom Quahom) a ešte jedno čestné uznanie sa ušlo dvojici Salai + Klemanič za samomat. Napokon pochvalné zmienky získali Kolčák (za dôkazovú partiu), Širáň (samomat) a ešte raz Lörinc (pomocný samomat). Spolu si teda slovenskí účastníci odniesli 10 vyznamenaní, pričom na piatich z nich sa podieľal Lörinc. (kh)


Vzad << >> Vpred