Vzad << >> Vpred

ŠACH

(25.9.2008)


Skladba č. 3698 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahom (6–8)Slovensko získalo osem medailí

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf8 Sg1 Sh3 Jg5 Pd5 h5 (6), č. Kh8 Da3 Sc8 Pc3 d6 e6 e7 g7 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Po správnom 1.Sf5 e:f5 nevyjde 2.Sd4? e5! 3.d:e6 e.p. (mimochodom) d5+! Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na šport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3694 (Labai): Zdanlivé hry 1...S:d5, Jd4, Jd6, g:f2+, g:h3 2.Df4, Ve5, Jc5, Jd:f2, Df3 mat, riešenie 1.Jdf4 hrozí 2.D:g6 mat a po rovnakých obranách maty v poradí 2.D:d5, Ve3, D:e7, Jh:f2, f3. Bohato a pestro motivovaná zámena piatich matov. – Vypísanú odmenu vyhráva Juraj Buzáš, SNP 62, 935 41 Tekovské Lužany.

● V jednotlivých oddeleniach 8. svetovej súťaže v kompozičnom šachu získali slovenskí skladatelia významný počet medailových umiestnení: medzi družstvami jedno prvé miesto (v ortodoxných dvojťažkách), jedno druhé (v pomocných matoch), dve delené druhé (v exodvojťažkách a trojťažkách) a jedno tretie (v mnohoťažkách). Medzi jednotlivcami získal prvé a druhé miesto Gvozdják (za exodvojťažku, resp. dvojťažku), na treťom mieste skončila trojťažka trojice autorov Lačný + Sovík + Gvozdják. Máme však aj po dve skladby na štvrtom, resp. piatom mieste. (kh)


Vzad << >> Vpred