Vzad << >> Vpred

ŠACH

(31.7.2008)


Skladba č. 3690 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 2. ťahom (9–4)

a) diagram b) Vg3 na c7Súmerné dvojčatá

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kc4 Da1 Vg3 Sf7 Jc6 Jf3 Pb2 e4 g6 (9), č. Kf6 Vh8 Sc3 Pg7 (4), b) Vg3 premiestniť na c7; v oboch postaveniach biely začne a dá mat druhým ťahom. Proti viacerým hrozbám si treba vybrať obrany, po ktorých vychádza iba jeden mat. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3686 (Lačný): 1. zvodnosť 1.D:c4? hrozí 2.Sg2 mat, 1...d3, Je3 2.Vf5, Jd2 mat, 1...h3!, 2. zvodnosť 1.Sh6? hrozí 2.Jd2 mat, 1...J:e4, c:b3 2.Vf5, Sg2 mat, 1...Jb1!, riešenie 1.Da8 hrozí 2.Vf5 mat, 1...Je2, Je3 2.Sg2, Jd2 mat (1...Vd5, Jd5(-V:a8) 2.Df8, J:d4 mat). Cyklické striedanie hrozby a dvoch variantových matov, pričom však nejde o zámenu matov, ale iba o výber správnych obrán. Vypísanú odmenu vyhráva Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin.

● Prezident FIDE Iľumžinov a šéf Ruskej bedmintonovej federácie Šachraj podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, v ktorej sa konštatuje, že bedminton je najvhodnejšou fyzickou aktivitou pre šachistov. Očakáva sa organizovanie bedmintonových súťaží v rámci šachových turnajov, ale aj naopak...

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 1. augusta od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred