Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.7.2008)


Skladba č. 3687 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 3. ťahom (7–3)Voľné polia pre čierneho kráľa

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Vc4 Vf4 Pa4 d5 g3 g5 (7), č. Kd6 Pg6 g7 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Po veľmi dobrom úvodníku vzniknú v tempovej pozícii štyri varianty. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3683 (Sovík): Zvodnosť 1.Kb6? hrozí 2.Sc6+ K:e6 3.d5+ Kf5 4.Vf4+ K:e5 5.V ľubovoľne po stĺpci f mat (ale po 1...Se1 ide presne 5.Vf2 mat), 1...J:d4 2.Jgf4+ Ke4 3.Jd3+ Kd5 4.J:b4+ S:b4 5.V:d4 mat, 1...S:d4+ 2.V:d4+ J:d4 3.Jgf4+ Ke4 4.Jd3+ Kd5 5.J:b4 mat, vyvrátenie 1...V:b3!, riešenie 1.Kb5 s hrozbou ako vo zvodnosti, 1...J:d4+ 2.V:d4+ S:d4 3.Jgf4+ Ke4 4.Jd3+ Kd5 5.J:b4 mat, 1...S:d4 2.Jgf4+ Ke4 3.Jd3+ Kd5 4.J:b4+ J:b4 5.V:d4 mat. Medzi zvodnosťou a riešením ide o recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho s ďalšími zámenami v nasledujúcich ťahoch, a v rámci variantov jednotlivých fáz aj o "rotáciu" ťahov bieleho (A-B-C-D, resp. D-A-B-C). Náročná päťťažka ašpiruje na vysoké vyznamenanie v našej dvojročnej skladateľskej súťaži. – Vypísanú odmenu vyhráva Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 13.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 11. júla) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred