Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.4.2008)


Skladba č. 3677 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Pomocný mat 3. ťahom (4–3)

2 riešeniaMovsesjan poskočil, už je 25. na svete

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb2 Jb3 Jf8 Pc4 (4), č. Ka6 Va5 Sb7 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Va4 Jd4 2.Ka5 Jd7 3.Sa6 Jc6 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3673 (Barani): I. 1.Jc2 Da3 2.Ke1 Dc1 mat, II. 1.Vg3 Dh8 2.Vf3 Dh1 mat. Nie zložitý, ale estetický pomocný mat s podobnými motívmi a modelovými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 221/29, 920 41 Leopoldov.

● Prvých 10 šachistov podľa rebríčka medzinárodnej federácie FIDE k 1.4.2008: 1. Anand (IND) rejting 2803, 2. Kramnik (RUS) 2788, 3. Morozevič (RUS) 2774, 4. Topalov (BUL) 2767, 5. Carlsen (NOR, iba 17-ročný!) 2765, 6. Aroňan (ARM) 2763, 7. Mameďarov (AZE) 2752, 8. Radžabov (AZE) 2751, 9. Svidler (RUS) 2746, 10. Lékó (HUN) 2741. Najlepší slovenský šachista Movsesjan postúpil zo 42. už na 25. miesto s 2695 bodmi!

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 18. apríla od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred