Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.2.2008)


Skladba č. 3670 – zvláštna cena

Anatolij Slesarenko a P. Gvozdják

Šachmatnaja kompozicia 1999

Mat 2. ťahom (6–5)Rusko-slovenská spolupráca

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf8 Dd3 Sg8 Sh4 Pc3 f4 (6), č. Ke6 Jd8 Jf7 Pc6 d7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu "medzinárodnej" dvojťažky, ktorá sa dostala do Albumu FIDE, sú aj zvodnosti 1.Se7? a 1.c4?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na novú adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3666 (Šemrinec): I. 1.Sg1 Kf1 2.g2+ Ke2 3.Kg3 f4 4.K:h3 Kf3 5.Sh2 Jf2 mat, II. 1.Kg5 f4+ 2.Kh5 Kf3 3.g2 Ke4 4.S:f4 Kf5 5.Sh6 Jf6 mat. Analógia matov je daná polohou kráľov, blokujúceho strelca a matujúceho jazdca, i keď manévre sú rôznorodé. – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Hrabčák, Priemyselná štvrť 16, 083 01 Sabinov.

● Na našej skladateľskej súťaži 2006-2007 sa pôvodne zúčastnilo 82 skladieb od 25 slovenských autorov, z toho 13 dvojťažiek, 13 trojťažiek, 15 mnohoťažiek, 2 štúdie a 39 iných skladieb, zo súťaže však bola vylúčená trojťažka č. 3658 (Sovík) pre vedľajšie riešenia. (Navyše treba opraviť mená autorov pomocného matu č. 3652: Zoltán Labai a Juraj Lörinc.) Súťaž je rozdelená na štyri oddelenia, ktoré rozhodujú: dvojťažky J. Brabec (Bratislava), trojťažky L. Salai (Martin), mnohoťažky a štúdie B. Formánek (Bratislava) a ostatné skladby M. Buňka (Kutná Hora, Česko). (kh)


Vzad << >> Vpred