Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.1.2008)


Skladba č. 3664 – originál

František Šimko, Prakovce

Samomat 17. ťahom (10–2)Okružná prechádzka kráľa

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Dg3 Vc5 Vd4 Sb1 Sd2 Jd6 Je4 Pd5 e6 (10), č. Kh5 Pc4 (2), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr sedemnástym ťahom. Stratégia bieleho je jasná: začne 1.Dh3+ Kg6 2.Dg4+ a čierneho kráľa postupne donúti prísť na a3, medzitým v príhodnom okamihu umožní čiernemu pešiakovi ťah na c3, aby po záverečnej obeti dámy na b2 neostalo čiernemu iné ako dať mat c:b2. Ale ako to celé uskutočniť? Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3660 (Toth): 1.Se8! hrozí 2.D:f7+ Kg5 3.Df4 mat, 1...Kg7 2.D:f7+ Kh6 3.Dg6 mat, 1...Ke7 2.D:f7+ Kd6 3.Dd7 mat, 2...Kd8 3.Dd7 mat (1...Ke6 2.D:f7+ atď.). Úvodník poskytuje kráľovi pole e6, po čom nasleduje jednotvárne branie Pf7 dámou, ale nakoniec sa ukážu štyri modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva MUDr. Marek Földesi, Narcisová 7, 934 01 Levice.

● Prvých 10 šachistov podľa rebríčka FIDE k 1.1.2008: 1. Kramnik (RUS) rating 2799, 2. Anand (IND) 2799, 3. Topalov (BUL) 2780, 4. Morozevič (RUS) 2765, 5. Svidler (RUS) 2763, 6. Mameďarov (AZE) 2760, 7. Shirov (ESP) 2755, 8. Lékó (HUN) 2753, 9. Ivančuk (UKR) 2751, 10. Aroňan (ARM) 2739 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred