Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.1.2008)


Skladba č. 3663 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom (5–3)

3 riešeniaTri maty strelcom

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc2 Sg6 Jc4 Je6 Pa2 (5), č. Kd5 Sc6 Jh6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Jf5 Se8 2.Ke4 S:c6 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3658 (Sovík): Zdanlivé hry 1...V:e5 2.Jc3+ S:c3 3.Da2 mat, 1...S:e5 2.Je3+ V:e3 3.Da2 mat, intencia 1.Dh8 hrozí 2.Vd6+/D:g8, ale v hlavných variantoch po 1...V:e5/ S:e5 duály a navyše vedľajšie riešenia 1.Je3+, 1.Vd6+, 1.Vc6. Očakávame čo najskôr autorovu opravu. – Vypísanú odmenu vyhráva Milan Vagovič, 919 55 Kátlovce.

Riešenie skladby č. 3659 (Labai): 1.Se7 hrozí 2.Sd6+ K:f6 3.Se7+ Ke5 4.Sf6 mat (2...Kd5 3.D:f7 mat), 1...Vc6 2.J:f3+ Ke4 3.Jd2+ Ke5 4.f4 mat, 1...Sc6 2.J:c4+ Ke4 3.Jd2+ Ke5 4.Jd3 mat (1...d3 2.Sb4 Vh4 3.Sc3+, 1...V:h6 2.Dg4/ g4 atď.). Likvidácia bieleho pešiaka v hrozbe a čiernych pešiakov vo variantoch umožní návrat bielych figúr v tretích ťahoch na polia, ktoré v druhých ťahoch opustili. (Duál po 1...V:h6 je neškodný.) – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Hrabčák, Priemyselná štvrť 16, 083 01 Sabinov. (kh)


Vzad << >> Vpred