Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.11.1995)


 

 

Problém č. 2886 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2887 – originál

Tibor Djablik

Kysucké Nové Mesto

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahomVeža a strelec

Po dvojťažke so zdanlivými hrami 1...V:d8, d5 2.J:d8, J:c5 mat uverejňujeme sympatickú prvotinu s vežou a strelcom v hlavných úlohách. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia diagramov: 2886 b. Kc6 Da5 Vg6 Vg7 Sd8 Jb7 Jf3 Pb6 d3 f4 g4 (11), č. Ke6 Dh7 Vg2 Vh8 Sc5 Jh3 Pc3 d6 e5 e7 f5 f6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2887 b. Kd2 Vf5 Sb8 Pe6 h2 (5), č. Kg1 Sh1 Pe7 f7 g2 h3 h4 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2874 a 2875 vyhrávajú: Gorazd Kollárik, Štefánikova 29, 920 41 Leopoldov, Marián Slavkay, 049 42 Drnava 145 a Rudolf Vanya, 976 03 Harmanec 23.

Riešenie problému č. 2879 (Poláček): 1.e5 hrozí 2.Sg6 s ďalším 3.Df4+, 1...J:e5 2.Vf6 Jg6 3.Ve5! K:e5/J:e5 4.Db2/Vf4 mat, 1...Jc5 2.Vb6 Ja6 3.Jc5! K:c5/J:c5 4.De3/ V:b4 mat, 2...J:a4 3.V:b4+ Kc5 4.d4 mat, 2...Je6 3.S:e6 a 4.V:b4 mat, 1...b5 2.Vf6 J:f6 3.Jc5 K:c5 4.De3 mat, 2...b:a4 3.Vf4+ Kc5 4.D:b4 mat, 1...g2 2.Df2+ K:d3 3.Jb2+ Kc3/Ke4 4.De3/Sg5 mat. Veľmi obsažná štvorťažka, ašpirujúca na I. cenu v našej dvojročnej skladateľskej súťaži.

Riešenie problému č. 2880 (Tazberík): 1.Vh8 Jh4 2.V:h4 Kf3+! 3.Kb8! Sg3+! 4.Ka7! Sf2+ 5.Kb8 Sg3+ 6.Ka7 S:h4 7.Vf8+! s remízou, napr. 7...Sf6 8.V:f6+ Ke3 9.Se4! a 10.Vh6. Zaujímavá je zvodnosť 7.Sh5+? Ke3? 8.Ve8+ 9.V:e6+ Kf4 10.Ve4+! K:e4 11.Se8 Kd5 12.Kb7 h1D 13.Sc6+, resp. 8...Kf4 9.Vf8+ Sf6! 10.Sf3! K:f3 11.V:f6+ a 12.Vh6 remíza s analogickými prvkami oproti hlavnému variantu, ale pri správnej hre čierny vyhrá: 7...Kg3! 8.Vg8+ Sg5! atď.

Riešenie problému č. 2881 (Kuchyňa): 1.Sc8 d:c8S 2.Jeg7 Se6 mat, 1.Kh8 d8S 2.Jef6 S:f6 mat, 1.Kh8 d8J 2.Jeg7 Jf7 mat, 1.Vh6 d:e8D+ 2.Kh7 Dg8 mat, 1.Vf7 d:e8J 2.Jeg7 Jf6 mat. Veľmi dobré využitie jediného pešiaka v piatich premenách a modelových matoch.

Problém č. 2869 (Brada), ako ukázali viacerí riešitelia, mal vedľajšie riešenie 1.Sg3 K:d4 2.Da1 mat a vo zvodnosti 1.Dg7? malý duál po 1...K:f4 2.Dg3, Sg3 mat. Autorovu opravu prinesieme neskôr.

* V Paríži práve prebieha 66. kongres FIDE: hlavné výsledky (možno aj prekvapujúce) sa očakávajú na valnom zhromaždení v dňoch 22.-24. novembra. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred