Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.10.1995)


Problém č. 2873 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráAnalytická štúdia

Na napísanie úplného riešenia dnešnej originálnej štúdie spotreboval autor 45 normalizových riadkov – a to už nehovoríme o čase, potrebnom na zloženie a analýzu. Máme obavy z počtu riešiteľov, ktorí by boli ochotní pustiť sa do labyrintu variantov a podvariantov, preto sme sa rozhodli uverejniť takmer kompletnú "hlavnú líniu": 1.h7 h1D 2.h:g8D Dh6+ 3.Kd7! D:d2 4.Db3! (tempo) 4...Dg2 5.Db4+ Ka6 6.Jc5+ Ka7 7.Da5+ Kb8 8.Dc7+ Ka8 9.De5! (tempo) 9...Df3 10.Ke7!! Dc6 11.Da1+ Kb8 12.Jd7+ Kc8 13.Dh8+ Kb7 14.Db2+ Ka7 15.Da3+ Kb7 16.Db4+ Ka7 17.Kd8! (tempo) 17...Dh(g)6 18.Da5+ Da6 19.Dc5+ Ka8 20.Db4! Db7 21.Da4+ Da7 22.Dc4! Db7 23.Ke7! Ka7... Riešiteľom prenechávame záver riešenia (do 27. ťahu), ale boli by sme radi, keby sa pozreli aj na rozličné odbočenia, možné neriešiteľnosti, alebo duály. Svoje pripomienky pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch úspešných riešiteľov odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). Kontrolná notácia diagramu: b. Ke6 Jd3 Pd2 h6 (4), č. Ka5 Jg8 Ph2 (3), biely začne a vyhrá aj pri najlepšej obrane čierneho.

* Knihy za riešenia problémov č. 2126a a 2863 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina, Vojtech Lipka, Fábryho 3, 040 22 Košice a Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin.

Riešenie problému č. 2867 (Slesarenko): Zvodnosť 1.Se2? hrozí 2.Dc4 mat, 1...Ke4, e4 2.Dd3, Jf4 mat, 1...Ke6!, riešenie 1.Kb6 hrozí 2.d3 mat, 1...Ke4, e4, Kd6 2.Dc4, Dc5, Dc5 mat. Známu recipročnú zámenu hrozby a matu (tzv. Le Grandovu tému) sa autorovi podarilo uskutočniť v miniatúrke.

Riešenie problému č. 2868 (Klemanič): 1. riešenie 1.V:g3 (bV) V:d3 (čV) 2.V:d4 (bV) Vd7 mat, 2. riešenie 1.S:g3(bS) S:f2 (čS) 2.S:d4(bS) Sdb6 mat, 3. riešenie 1.J:g3(bJ) J:f5(čJ) 2.J:d4(bJ) Je6 mat. Typické andernašské kombinácie, navyše s trojmatovou zdanlivou hrou 1...D:d3(čD) 2.D:d4(bD) 3.Db6, Dd6, Dd7 mat. Tento problém pôvodne konkuroval v slovenskej zásielke pre 5. svetovú súťaž.

* Na konferencii Slovenského šachového zväzu 16.9. t. r. v Banskej Bystrici zvolili za predsedu Viliama Puskajlera z Bratislavy a podpredsedu Vincenta Černáka zo Šale. Za čestných členov SŠZ boli jednomyseľne zvolení majstri Maximilián Ujtelky (in memoriam), Ján Šefc a Július Kozma. Delegáti konferencie schválili taktiež nové znenie stanov. Medzi iným bola z nich vypustená veta o Sekcii kompozičného šachu (21 hlasov za vypustenie, 8 proti, 17 sa zdržalo): teda okolo 45 % účastníkov si želalo, aby sa organizácia kompozičného šachu stala samostatným subjektom, čím sa zdôraznia veľké úspechy tohto umeleckého odvetvia na Slovensku. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred