Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.1.1995)


Problém č. 2801 – originál

Jozef Vaňko, Bratislava

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2802 – originál

Eliahu Fasher, Izrael

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaPriamy a pomocný mat

Sú to dve najpopulárnejšie odvetvia kompozičného šachu, a to aj medzi príslušníkmi staršej generácie. 70-ročný autor dvojťažky začínal u nás pred necelým rokom, ale jeho druhá skladba je – tak ako má byť – lepšia ako prvá. Náš pravidelný prispievateľ z Izraela je ešte o štyri roky starší, pravda, kompozičných skúseností má viac o niekoľko desaťročí: jeho pomocný mat obsahuje zdanlivú hru (keby začínal biely) 1...Jf4 2.g1S V:h3 mat, ale obe riešenia sú celkom iné. – Riešenia problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat. (Kontrolná notácia diagramov: 2801 b. Kf2 Dc8 Sf8 Jb4 Pb2 (5), č. Kd4 Sg8 Jb8 Pe5 h7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2802 b. Ke1 Vb3 Jd3 (3), č. Kh2 Sh3 Pg2 g5 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, navyše problém obsahuje zdanlivú hru.

* Knihy za riešenia problémov č. 2785 a 2786 vyhrávajú: Miroslav Ďurčo, M. R. Štefánika 164/17, 956 41 Uhrovec, Jozef Géci, 062 01 Nový Smokovec IV/63 a Silvia Najdeková, Ul. SNP 739, 022 01 Čadca.

Riešenie problému č. 2791 (Dawson): Nemožno vrátiť napr. 1.Se8-f7?, lebo návrat 1.Sf7 vedie k patu (a nenájde sa ani iný riešiaci ťah). Jedine správne je spätné 1.h2-h4, aby biely mohol zahrať 1.h2-h4!! tempo 1...g:h3 en passant 2.S:g6 mat. Biely vráti svoj ťah, aby ho potom zopakoval! Takýto paradox môže mať zmysel iba v kompozičnom šachu: ide o naozaj vtipný nápad a zároveň výborné cvičenie pre začiatočníkov na osvojenie si brania mimochodom. Mimochodom, toto pravidlo je azda najgeniálnejšie spomedzi všetkých šachových pravidiel.

Riešenie problému č. 2792 (Nemček): a) 1.b2-b8D!? (biely sa "pomýlil" a ťahal pešiakom o dve polia dozadu – po valcovej šachovnici...) 1...a6 2.Db6 mat, ale 1...Ka6!, preto 1.b2-b8J!! tempo 1...a6 2.J:c6 mat, b) 1.b2-b8J+!? Ka5!, 1.b2-b8D!! tempo 1...Ka5 2.D:a7 mat. Pešiak zrejme musel mať skúsenosti s valcovou šachovnicou, ale v opitom stave si pomýlil smer.

Riešenie problému č. 2793 (Földesi): 1.Sh4-f6D+! (strelec nasadol na vežu a získal spojenú pohyblivosť dámy) 1...Kc5, Ke3, Se5, e5 2.D:c3, D:f4, Df2, D:b6 mat. Autor uvádza aj "normálnu" zvodnosť 1.V:f4+? Kc5, Ke5 2.Se7, Sf6 mat, 1...Ke3!.


ŠACHprofil

Dvanáste číslo ročníka 1994 nášho šachového mesačníka obsahuje podrobnú správu o skvele obsadenom turnaji v Buenos Aires (vyhral Salov, štvrtá bola J. Polgárová pred Kamskym, Karpovom, Širovom a Ljubojevićom...), desiatky partií z českej "extraligy" a turnaja v Kurgane (Rusko), pokračovanie článku o Botvinnikovi, pravidelné rubriky korešpondenčného a kompozičného šachu a ďalšie zaujímavé materiály. Záujemcovia o ročník 1995 sa môžu prihlásiť na adresu Medea Publishers, Zvolenská 16/40, 036 01 Martin – jedno číslo bude stáť maximálne 15 Sk. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred