Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.1.1995)


 

 

Problém č. 2799S. Loyd

Standard Union 2.2.1895

Mat 2. ťahom


Problém č. 2800

J. Chocholouš

IV. cena

Český spolek šachovní 1895

Mat 3. ťahomPred 100 rokmi

Do 31. roku rubriky vykročíme dvoma reprodukovanými skladbami, ktoré boli uverejnené pred 100 rokmi: typickou dvojťažkou slávneho Američana Sama Loyda (1841-1911) a našou jubilejnou, ale taktiež typickou trojťažkou vynikajúceho predstaviteľa českej školy Jiřího Chocholouša (1856-1930) – obe budú lahôdkami pre našich riešiteľov, pritom trojťažka dosť náročnou. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu N.P.-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2799 b. Ka4 Dh2 Vc6 Vh3 Sg5 Ja3 Je3 Pc5 d5 f7 g6 (11), č. Kc3 Dg7 Sa1 Jd2 Pc4 d3 e4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2800 b. Kc1 Dd1 Sc8 Se3 Pa3 f2 g5 (7), č. Ke4 Sd6 Sg6 Pa5 b4 c4 e5 f7 h4 h5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2783 a 2784 vyhrávajú: Vladimír Kaliský, 976 45 Hronec 76, Pavol Kufel, 023 04 Stará Bystrica 268 a Peter Podbehlý, 941 43 Dolný Ohaj 171.

Riešenie problému č. 2789 (Sovík): Zdanlivé hry 1...S:h6, Sd5 2.Sd5, Sd7 mat, zvodnosť 1.Va5? hrozí 2.Jf8 mat, 1...Sd5, Jd7 2.S:d5, S:d7 mat, 1...S:h6!, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.Jf8 mat, 1...Jd7, S:h6 2.Sd5, Sd7 mat. Vynikajúce spracovanie témy Z-32-32, dva rovnaké maty sa zopakujú pri cykle troch obrán AB-BC-CA.

Riešenie problému č. 2790 (Sovík): Zvodnosť 1.Dc8? hrozí 2.Jb6 mat, 1...Kc4, Jc6~, Ke6 2.V:d4, Jc7 mat, 1...J:d7!, riešenie 1.Da6 hrozí 2.Jc7 mat, 1...Kc4, Jc6~, Ke6 2.Jb6, V:d4, V:e5 mat. Prototypový príklad na hrozbovú Lačného tému so štyrmi matmi – ďalší z vrcholov svetovej slovenskej dvojťažky.


Tri Polgárky

Populárny článoček o svadbe najstaršej z troch slávnych maďarských sestier (NP č. 51/1994) bol zrejme pravdivý, ale nesprávne uviedol priezvisko. To znie v maďarčine Polgár a so slovenským prechyľovaním Polgárová. – Mnohí šachisti možno ani nevedia, že najlepšou zo sestier, ktorá v súčasnosti vysoko vedie ženský svetový rebríček (2630 bodov!), je najmladšia, ešte len 18-ročná Judit (nar. 23.7.1976). Na druhom mieste, ale s odstupom 80 bodov je spomínaná najstaršia Zsuzsa (nar. 19.4.1969) a 2450 bodov má na 7.-9. mieste stredná, ale tiež veľmi mladá Sofia (nar. 2.11.1974) – tu si nie sme istí, či sa jej krstné meno v maďarčine nepíše Szófia... Všetky tri majú za sebou vynikajúce šachové úspechy, napr. Judit hrala na olympiáde v Moskve na prvej šachovnici maďarského mužského družstva a je na 24.-26. mieste mužského svetového rebríčka (60 bodov pred naším Ftáčnikom a 70 bodov pred Štohlom). Pri komentovaní svojej prehry so Zsuzsou Polgárovou (Čs. šach č. 7/1994) Vladimír Hort, teraz občan SRN, poznamenal: "Ženy vládnu mužom a v šachu to iba príde".

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 20. januára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred