Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.9.1991)


Problém č. 2460 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2461 – originál

Juraj Lupták, Nová Dubnica

Mat 3. ťahomProblém č. 2462 – originál

Emil Klemanič, Košice

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaAB – BC – CD – DA

Stále sa zlepšujúci autor dvojťažky vytvoril kombinačne zaujímavú zámenu troch matov (zdanlivé hry 1...Vf5, Jf3, g:f6 2.Ve6, Vd5, Sd6 mat). Lupták patrí oficiálne ešte medzi začiatočníkov, ale jeho trojťažky už začínajú byť pozoruhodné. Titulok dnešnej rubriky sa týka ťahov bieleho v pomocnom mate: riešitelia sa možno budú čudovať, ale tomuto elegantnému problému sa neušlo miesto v slovenskej zásielke pre zápas s Lotyšskom... Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2460 b. Ka2 De3 Vc6 Vd1 Sa3 Sc8 Jf4 Jh8 Pa6 e2 f6 (11), č. Ke5 Va8 Vg5 Se8 Jd2 Pc3 c4 e4 g4 g6 g7 h5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2461 b. Ke1 Dd1 Vc6 Sa7 Sh5 Jd4 Je6 Pa2 d2 e2 (10), č. Kb4 Vb6 Sa5 Ja1 Jd5 Pa3 a6 c4 c7 e5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2462 b. Kh8 Jb5 Jg5 (3), č. Kf5 Da4 Vc6 Vg4 Je5 Jg3 Pe3 e7 g6 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2447-2449 vyhrávajú: Tomáš Gugenberger, 013 61 Kotešová-Oblazov 59, Katarína Tkáčová, Romanova 28, 851 02 Bratislava a Miroslav Turcay, 985 24 Bystrička, okr. Lučenec.

Riešenie problému č. 2455 (Borovský): 1.Dg6 tempo 1...K:c4, e6, e5, Ja7 2.De4, Dd3, Jb6, Dc6 mat. Výborný úvodník a štyri pekné varianty. Za osobitnú zmienku stojí zdanlivá hra 1...e5 2.Jf6 mat!

Riešenie problému č. 2456 (Lebloch): 1.Dc1 tempo 1...b5 2.Dc2 Kb6 3.Dc7 mat, 1...Kb5 2.Da3 Kc4 3.Dd3 mat, 1...Ka4 2.Dc4 Ka3, Ka5, b5 3.Da2, Jc6, Da2 mat. Zaujímavá trojťažka s tichými druhými ťahmi bieleho, analógiou v prvých dvoch variantoch a rozvetvením v treťom. Je len otázka, či nebolo možné ušetriť pešiaka e6 – najrýchlejšiu odpoveď by mohol dať počítač.


Dva agilné denníky

Bratislavský Hlas Ľudu rozoslal definitívny výsledok svojho skladateľského turnaja dvojťažiek za r. 1989: Ceny získali v poradí Gvozdják, Sivák, Gvozdják, Močalkin (ZSSR), čestné uznania Slesarenko, Jerochin, Gavrilov, Gamza (všetci ZSSR), pochvalné zmienky Degener (Nemecko), Jerochin, Tkačenko (obaja ZSSR) a M. Borik. Rozhodcom bol J. Brabec. – V tomto roku prebieha už 23. ročník tradičného turnaja. Rozhoduje P. Gvozdják, ceny sú 250, 150 a 100 Kčs a dvojťažky treba posielať na adresu redakcie Hlasu ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava.

Banskobystrický Smer Dnes prekvapil vypísaním medzinárodného turnaja dvojťažiek na rok 1992. Pri súkromnom sponzorstve (firma Dušan Dukát, opravovňa áut v Badíne) sú ceny 600, 400 a 300 Kčs, keď funkciu rozhodcu prevzal A. Pituk. Skladby treba posielať na adresu redakcie Smeru dnes, ul. Československej armády 10, 975 43 Banská Bystrica. (Šachovú rubriku vedie V. J. Jančura.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred