Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.8.1977)


Problém č. 927A. Pituk

Opr. 85, Prágai Magyar

Hírlap 27.8.1927

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 Db3 Vf3 Sd7 Se5 Jf1 Jf7 Pa7 f2 g2 (10), č. Ke4 Va2 Vc8 Se2 Jc3 Jh5 Pa3 c5 f4 h6 (10). Riešenie dnešného problému pošlite do 13 dní na adresu redakcie NP s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


50 rokov tvorby Pituka

Zajtra, v sobotu 27. augusta 1977 oslávi náš majster športu a predseda Sekcie kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV, Alexander Pituk, krásne jubileum. Bolo to presne pred 50 rokmi, zhodou okolností taktiež v sobotu 27. augusta 1927, keď mu v pražskom denníku v maďarskej reči Prágai Magyar Hírlap uverejnili prvú skladbu. Vidíte ju na dnešnom diagrame, len s tým rozdielom, že v nej pôvodne chýbal Ph6 (oprava pridaním tohto pešiaka bola uverejnená 3.9.1927). Pituk mal vtedy 22 rokov, býval v tom istom dome ako dnes v Banskej Štiavnici a kompozičným šachom sa začal zaoberať pre nedostatok príležitostí k šachu praktickému. Potom už ostal problémom verný a za 50 rokov činnosti vytvoril okolo 400 skladieb. Dnes, v jubilejnom roku, nás najviac teší, že sa k skladbe po niekoľkoročnej prestávke opäť intenzívne vrátil, že je zdravý, čulý a plný elánu. Všetci mu želáme, aby ostal taký ešte veľa rokov a aby zložil ešte veľa pekných úloh!

Riešenie problému č. 918 (Krbúšik) z 22. júla: 1.Jc3 tempo 1...K:c3, Ke3, Kc5, Ke5 2.Db2, De4, Db6, De4 mat. Téma hviezdice s pekným úvodníkom.

Riešenie problému č. 919 (Ondrejka) z 22. júla: Zdanlivé hry 1...Ve8, S:g8 2.D:d6, Df5 mat, 1.D:g7 hrozí 2.Df6 mat, 1...Ve8, S:g8 2.D:f7, Dg6 mat. Branie veže v úvodníku viacerí riešitelia odsúdili, u začínajúceho autora však treba hodnotiť samorastlý prístup. Je to lepšia prvotina než veľká väčšina ostatných a kto vie, či práve úvodník s braním figúry nedá autorom celkom nové možnosti obohacovania obsahu.

Knihy za riešenia č. 918 a 919 vyhrávajú: Ľudovít Guban, VÚ 1105, 742 51 Mošnov, Leonard Košík, Hodžova 1938/1, 911 01 Trenčín a Dag Ulehla, Mišíkova 1, 801 00 Bratislava.


Pravda C 9.1.1978

Okrem pravidelnej dvojročnej otvorenej skladateľskej súťaže vypisuje redakcia Pravdy anonymnú súťaž v skladaní štúdií pre autorov s trvalým bydliskom v Slovenskej socialistickej republike. Štúdie (biely vyhrá alebo biely remizuje) na diagrame s úplným riešením a s menom a adresou autora treba poslať najneskôr 9. januára 1978 (výročný deň založenia šachovej rubriky) na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Rozhodcom bude veľmajster Jindřich Fritz z Prahy. V súťaži budú udelené štyri peňažné ceny (800, 600, 400 a 200 Kčs), ako aj ďalšie ocenenia. Definitívny výsledok bude známy v lete 1978. Osobitne upozorňujeme, že jeden autor môže poslať najviac tri štúdie; prípustné sú aj spoločné skladby viacerých autorov.


Krúžok kompozičného šachu

Svoju šiestu sezónu otvára bratislavský krúžok kompozičného šachu vo štvrtok 1. septembra t. r. o 18. hod. v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici č. 4 (Ostredky). Vítaní sú aj noví záujemci o šachové problémy!


Vzad <<  >> Vpred