Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.8.1977)


Problém č. 925 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 926 – originál

Zdeněk Modlitba, Nemojany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 925: biely Kb3 Dh5 Vg4 Sd3 Sd8 Jg6 Pg5 (7 kameňov), čierny Kg7 Vf8 Sc3 Jc8 Je8 Pf7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 926: b. Ka2 Da3 Sf4 Jc5 Jd2 (5), č. Kd5 Db8 Vg5 Sh4 Jb7 Pa6 c6 d4 d6 e6 f5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...Vh8 2.D:h8 mat, druhá štyri hrozby – v tomto prípade sa za obranu pokladá len taký ťah čierneho, ktorý bráni všetkým štyrom hrozbám, alebo aspoň trom z nich. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 916 (Svítek) z 15. júla: Zvodnosť 1.Dd2? hrozí 2.Je3 mat, 1...J:g2, Jbd3, Jbc2 2.D:g2, Da2, Da5 mat, vyvrátenia 1...Jed3, Jec2!, druhá zvodnosť 1.De3? s dvoma hrozbami 2.Db3, De5 mat, 1...Jed3, d3, d:e3 2.Df3, Dc5, J:e3 mat, ale 1...Jbd3!, riešenie 1.De2, teraz už tri hrozby 2.Dc4, Db5, De5 mat a varianty 1...Jbd3, Jed3, d3 2.Da2, Df3, Je3 mat. Originálna a koncepčne zaujímavá trojfázová dvojťažka.

Riešenie problému č. 917 (Šťastný) z 15. júla: Intencia 1.Jf5 tempo, ale aj vedľajšie riešenie 1.c3 tempo, ktoré, žiaľ, nemožno pokladať za druhé hlavné riešenie pre duál po 1...Je6~. Oprava.

Knižné ceny za riešenia č. 916 a 917 vyhrávajú: žiak Vlastimil Berecka, 687 13 Březolupy 411, Ladislav Souček, 976 45 Hronec 568 a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 479.

* Rumunská šachová federácia vypisuje memoriál W. Paulyho v troch oddeleniach: a) mnohoťažky s modelovými matmi (rozhodca V. Nestorescu), b) samomaty troj- a viacťahové, c) samomaty-maximálniky troj- a viacťahové (E. Rusenescu). Skladby treba poslať do 31. augusta t. r. na adresu: A. F. Ianovcic, str. Avram Iancu 24, 2400 Sibiu, Rumunsko.


Vzad <<  >> Vpred