Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.7.1977)


Problém č. 916 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 2. ťahom


Problém č. 917 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 916: biely Kd7 Df2 Sa7 Jd6 Jf1 Pe6 f4 g2 (8 kameňov), čierny Kd5 Sa1 Jb4 Je1 Pd4 f5 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 917: b. Kh6 Dg5 Vd5 Sg4 Jd3 Je7 Pb3 c2 c5 f2 (10), č. Ke4 Jd7 Je6 Pc6 c7 f4 g6 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zvodnosti dámou, druhá štyri zdanlivé hry. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 907 (Pinter) z 10. júna: Zdanlivé hry 1...Jb4~ 2.Dd5 mat, 1...e4 2.Jb5 mat, 1.Dh3 tempo 1...c4, e4, Kc4, Ke4, Jb4~ 2.De3, Dc3, Dc3, Dg4, Dd3 mat. Obsah je pekný, ale použitá schéma sa už vyskytla mnoho ráz.

Riešenie problému č. 908 (Niemec) z 10. júna: 1.Jg5 hrozí 2.Jf7 mat a 4 jednoduché varianty po 1...J:g5, Je5, Jh6 a Se8 (Se6).

Knižné ceny za riešenia č. 907 a 908 vyhrávajú: Valdemar Čihák, 023 04 Stará Bystrica 478, Jaroslav Köszegy, Hažín 135, 072 34 Zálužice a Mária Piptová, Škultétyho 1945/14, 075 01 Trebišov.

* Výsledok riešiteľskej súťaže, uverejnený 17. júna t. r., nadobudol definitívnu platnosť.

* Známy sovietsky veľmajster David Bronštejn vydal nedávno (so spoluautorom G. L. Smolianom) originálnu knihu "Prekrasnyj i jarostnyj mir" v ktorej ponúka čitateľovi svoje "subjektívne poznámky" o súčasnom praktickom šachu. Autorov znepokojuje prenikanie prakticizmu, racionalizmu a remeselníckosti na úkor športovej bojovnosti, hovoria o fetišizácii honby za bodmi v turnajoch, o kulte osobných koeficientov, bojujú proti mnohohodinovým partiám. Na druhej strane zdôrazňujú význam propagácie šachu prostredníctvom bleskovej hry, partií naslepo a pod. Je to nesporne zaujímavé čítanie, ktoré vnesie trochu vzruchu do prevládajúceho konzervativizmu v nazeraní na šach. Kniha má len 112 strán, a vyšla v náklade 100 tisíc exemplárov.


Vzad <<  >> Vpred