Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.5.1977)


Problém č. 902

Jan Hannelius

I. cena

Memoriál Öhquist 1950

Mat 3. ťahom


Problém č. 903

Barry Barnes

I. cena

Schach-Echo 1974

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 902: b. Ka2 Dc1 Vb3 Sg4 Je5 Jh1 Pb4 d2 d5 e2 f2 (11), č. Kg2 Sa5 Sa8 Jb7 Pd3 f3 f7 h2 h6 (9), 903: b. Kh2 Dg7 Va4 Vh8 Sc5 Sc6 Ja7 Ja8 (8), č. Kb8 Dh7 Vb2 Vf3 Sf8 Sg8 Jg1 Pd3 g2 h3 (10).


Predsedníctvo v Prahe

Včera večer sa začalo v pražskom hoteli Olympik zasadanie predsedníctva Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Zúčastňuje sa na ňom predseda komisie Jan Hannelius (Fínsko) a traja podpredsedovia v poradí Bedrich Formánek (ČSSR), Barry Barnes (Veľká Británia) a Igor Ľapunov (ZSSR). Na programe trojdňovej schôdze je príprava septembrového zasadania komisie v Juhoslávii, organizovanie II. svetovej súťaže v skladaní a I. medzištátnej súťaže v riešení šachových problémov, otázky spojené s vydávaním Albumov FIDE, s kódexom kompozičného šachu atď. Schôdza sa zapíše do histórie našej organizácie aj tým, že je prvou oficiálnou medzinárodnou akciou kompozičného šachu, usporiadanou na území ČSSR.

Dvoch členov predsedníctva predstavujeme skladbami na diagramoch. Ich riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, s poznámkou ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 897 (Svítek) z 22. apríla: Zdanlivá hra 1...b6 2.Dc8+ Ka5, Ka7 3.Da8, Jb5 mat, 1.Jb3 hrozí 2.Da5 mat, 1...b6 2.c4! b5 3.Jc5 mat, 1...Ka7 2.Jc5 Ka8 3.D:b7 mat, 1...Kb5 2.Dc5+ Ka4, Ka6 3.Db4, Da5 mat.

Riešenie problému č. 898 (Svítek) z 22. apríla: 1...b2 2.Dc4+ Ka3, Ka5 3.Jb5, Db5 mat, 1...Ka3 2.Jc4+ Ka2, Ka4 3.Db2, Da5 mat, 1.Jc4 hrozí 2.Da5 mat, 1...b2 2.Da5+ Kb3 3.Jd2 mat, 1...Kb5 2.Da5+ Kc6, K:c4 3.Dd5, Dc5 mat. Pekné pokusy o zámenu hier v ináč známych schémach.


Tridsať rokov

K 32. výročiu oslobodenia Československa vyšla publikácia "30 rokov slovenského kompozičného šachu", zahrnujúca údaje o rozvoji šachovej skladby v období 9.5.1945 až 9.5.1975. O obsahu hovoria názvy kapitol: Roky práce, Stretnutia skladateľov, Kompozičné publikácie (knihy, periodické publikácie, ostatné publikácie, články slovenských autorov, rubriky), Skladateľské súťaže (prebory Slovenska, medzinárodné zápasy, turnaje šachových organizácií, turnaje časopisov), Úspechy skladateľov (majstrovstvá Československa, medzištátne súťaže družstiev, albumy FIDE), Rozhodcovia, Riešiteľské súťaže, Klasifikácia, Prvotiny, Najkrajšie diagramy (33 dvojťažiek a 24 iných skladieb). Publikáciu si možno objednať na adrese Šachový zväz SÚV ČSZTV, Volgogradská 1, 886 45 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred