Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.5.1977)


Problém č. 901A. Bottacchi

I. cena

Alfiere di Re 1921

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 Dh3 Ve7 Vh5 Sf1 Jf4 Jg3 Pb2 (8 kameňov), čierny Kd4 Vc3 Sa8 Sb8 Ja3 Jb5 Pc7 d7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Týmto problémom uzatvárame, ale zároveň aj spestrujeme našu dlhodobú riešiteľskú súťaž. Ide o jednu z najlepších klasických dvojťažiek všetkých čias, jej krásu však môže plne vychutnať len ten riešiteľ, ktorý objaví všetky varianty. Od účastníkov súťaže preto vyžadujeme, aby v riešení uviedli: a) prvý ťah bieleho, b) hrozbu (t. j. mat, ktorý by nasledoval bezprostredne po prvom ťahu bieleho, teda bez medziťahu čierneho), c) všetky varianty (t. j. všetky ťahy, ktorými čierny zamedzí hrozbu a po nich nasledujúce maty). Nesmú sa uvádzať tie ťahy čierneho, ktoré hrozbe nebránia. A čo je podstatné: za každý jeden chýbajúci variant strhneme v súťaži jeden bod. Teda za tento problém možno "získať" aj záporné body, napr. kto si nevšimne tri varianty, dostane mínus jeden bod atď. Riešenie pošlite oddelene od riešení ostatných problémov do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Riešenie problému č. 896 (Kricheli) z 15. apríla: 1.Vc4+ Kd8 2.Sc7+ Kc8 3.Sh2+! Kd8 4.Vd4+ Kc8 5.Vh4! (preto zahral 3.Sh2+, aby teraz nemohlo prísť 5...Vh1) 5...Vf8 (najlepšie) 6.Vc4+ Kd8 7.Vd4+ Kc8 8.Sd7+ Kd8 9.Se6+ Ke8 10.Sc7! Jf7 11.Sd7 mat. Efektná kombinácia sa riešiteľom veľmi páčila.


Práve padol starý rekord

Slovenský rekord v počte uverejnených šachových problémov na riešenie v jedinej rubrike držala už vyše 25 rokov bratislavská Práca. V čase od 28. októbra 1946 do 21. februára 1965 (s prerušením 22.7.1959-15.3.1964) uverejnila presne 995 problémov na riešenie (posledný mal číslo 1004, ale k tomu došlo chybou v číslovaní). Prirodzene, Práca držala, resp. posúvala rekord už dlho pred rokom 1965. Neexistujú síce presné záznamy zo starších rubrík, ale je ľahko možné, že už dosiahnutie č. 250 koncom r. 1949 predstavovalo na vtedajšiu dobu "najlepší výkon".

Tak teda číslo 995 bolo práve dnes, po vyše 12 rokoch, prekonané. Ale väčšina čitateľov asi netuší kým. Naša rubrika síce nie je od rekordu príliš ďaleko, no k číslu 996 sa dopracovala najdlhšie trvajúca slovenská rubrika v histórii – skoro 20-ročná rubrika v denníku našich maďarských spoluobčanov – ÚJ SZÓ. Jej stály vedúci, Gabriel Delmár, uverejnil prvý problém na riešenie 1. septembra 1957 – a potom takmer bez výnimky každý týždeň jeden problém. Dnes, v piatok 13. mája 1977, ide presne o 996. problém, hoci aj tu sa prihodila menšia nepresnosť: oficiálne číslo je 998, treba však uviesť, že v prvopočiatkoch dostali poradové číslo aj dve zakončenia partií, ktoré podľa platnej terminológie za problémy nemožno pokladať.

Blahoželáme našej sesterskej rubrike k dosiahnutiu rekordu a želáme jej, aby naďalej pokračovala vo svojej záslužnej práci na poli propagácie šachu a šachových problémov osobitne!


Vzad <<  >> Vpred