Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.4.1977)


Problém č. 897 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 3. ťahom


Problém č. 898 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 897: biely Kh1 Dc7 Jd4 Pc3 d6 (5 kameňov), čierny Ka6 Pb7 d7 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 898: b. Ke4 Dc3 Jd6 Pd4 (4), č. Ka4 Pb3 c2 c7 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dve materiálové štúdie na tému "dáma s jazdcom" obsahujú aj zdanlivé hry: prvá po 1...b6 a druhá po 1...b2 aj 1...Ka3 (kedy začínal čierny). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Riešenie problému č. 893 (Dombrovskis a Zagorujko) z 1. apríla: 1.Df8! hrozí 2.J:e7+ Kb6, Kd7 3.Jd5, Dc8 mat, 1...e6+ 2.Dg7! Jd7 3.Dg1 mat, 1...e5+ 2.Df7! Jd7 3.Dd5 mat, 1...e:d6+ 2.De7! Jd7 3.D:d6 mat a okrem toho vždy 2...Vb6 3.J:a7 mat, ďalej 1...a4 2.Dd8! 3.Dc7 mat (a ešte 1...Sa4, f4, Kd7 2.V:c4+, D:e7, D:e7+ atď.). Zaujímavé a ťažké tiché varianty s originálnym súbojom čierneho pešiaka s bielou dámou. Vynikajúca strategická trojťažka.


Základy praktického šachu

Nedávno sa dostalo na knižný trh dlho očakávané druhé vydanie šachovej príručky nášho známeho šachového publicistu a predsedu výboru Šachového zväzu SÚV ČSZTV, Ľudovíta Potúčka. Na 280. stranách dostáva naša verejnosť dôkladnú učebnicu základov šachu. Nájde v nej state o základných technických a odborných pojmoch, pravidlách šachu, jednotlivých matových vedeniach a pod., ale základnou zložkou publikácie je bohato komentovaná teória otvorenia (53 strán), strednej hry (41), koncoviek (35) a veľká partiová príloha (45 partií na 45 stranách). Obsah uzatvára kapitola o úlohe šachového trénera a o organizačných pokynoch – a dopĺňajú ho state o kompozičnom šachu, klasifikácii, šachových dejinách atď. Je to výborná príručka, napísaná zrozumiteľne a zasvätene, takže sa stane veľkou posilou šachu na Slovensku. Osobitne nás teší, že vyšla v doteraz nevídanom náklade: 20 000 výtlačkov!


A ešte jedna kniha

Šachovým bestsellerom sa stala v Spojených štátoch kniha známeho veterána, veľmajstra S. Reshevského, ktorej názov v preklade znie "Veľké šachové neúspechy". Má 300 strán a obsahuje množstvo partií, v ktorých sa šachisti najvyšších tried dopustili hrubých chýb. Je iste sympatické, že sa medzi nimi nachádzajú aj partie autora knihy...


Vzad <<  >> Vpred