Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.4.1977)


Problém č. 894 – originál

Ľubomír Širáň, Lovčica

Mat 2. ťahom


Problém č. 895 – originál

Ján Nahálka, Ľubeľa

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 894: biely Kc6 Da7 Sd5 Sh6 Je5 Jh4 (6 kameňov), čierny Kf6 Sd1 Sh2 Je8 Pb5 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 895: b. Kh8 Dc8 Vc1 Ve1 Sg1 Jf7 Jf8 (7), č. Kd5 Va6 Vb5 Sc5 Se8 Ja5 Jb7 Pb4 e5 f6 h5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka má zdanlivé hry po 1...K:e5, S:e5, Jd6. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Riešenie problému č. 889 (Širáň) z 11. marca: Zdanlivé hry 1...Kc5 2.Jb7+ Kb6 3.Sd4 mat, 1...Ke7 2.Sb4+ Ke8 3.Sh5 mat, 1.Jc6 hrozí 2.Sb4+ Ke6 3.Sc4 mat, 1...Kc5 2.Sb4+ Kb6 3.Jd5 mat, 1...Ke6 2.Sc4+ Kd6 3.Sb4 mat. Kombinačne nie zložitá, ale "novostrategicky" zaujímavá zámena dvoch hier.

Riešenie problému č. 890 (Mihalčo) z 18. marca: 1.Jc1 tempo a deväť variantov s rozličnými matmi. Dobrá tréningová skladba na získavanie konštrukčných schopností.


Lasker a Capablanca

Dvaja slávni šachisti, svojho času majstri sveta, sa mnoho ráz stretli vo vážnych partiách, ale občas aj v "bleskovkách". Zahrali si takto aj v Berlíne r. 1914 a v jednej z partií dospeli vraj k tomuto postaveniu: b. Kd8 Vb8 Ja6 Pb5 (4), č. Ka7 Jc7 Jd5 Pb6 (4). Biely bol na ťahu a prekvapil súpera krásnou kombináciou: 1.J:c7! J:c7 2.Va8+!! J:a8 3.Kc8 s výhrou. Ibaže komentátori sa rozchádzali v názore, kto bol biely a kto čierny. Otázku vyriešili, ako sa zdá, až dvaja autori knihy o Capablancovi, ktorá nedávno vyšla v Anglicku – a je to riešenie skutočne nečakané. Bleskový zápas v Berlíne sa naozaj hral a skončil sa víťazstvom Capablancu v pomere 6,5:3,5. Ale uvedená kombinácia sa v zápase nekonala. Vznikla ako výsledok spoločnej skladateľskej aktivity oboch majstrov a bola uverejnená pod menami dvoch autorov v Laskerovej šachovej rubrike časopisu Fossische Zeitung 26. júla 1914. Ide teda nie o zakončenie partie, ale o umele vytvorené dielo, čiže štúdiu. A tak sa Lasker s Capablancom predstavili aj ako nádejní šachoví skladatelia...

* Aprílové stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční druhý štvrtok (14. apríla) o 18. hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici č. 4 (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred