Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.3.1977)


Problém č. 892 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kg4 Pf3 h3 (3 kamene), čierny Kd2 Pb6 b7 (3 kamene), biely začne a vynúti výhru. Najlepší slovenský skladateľ štúdií predkladá našim riešiteľom zaujímavý oriešok: po piatich ťahoch sa na šachovnici zjavia dámy a v šiestom sa ich súboj rozvetví do troch variantov – nakoniec vždy si biely poradí. Za úplné riešenie udelíme v dlhodobej súťaži 6 bodov, ale pri neúplných analýzach možno body stratiť. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Riešenie problému č. 885 (Nahálka) z 18. februára: 1.Ve2 hrozí 2.Vg2 Jf7 3.S:f7 mat, 1...c:d6, Jf7, Kg4, V:d6, e4 2.Dc8, Vg6, Se6+, V:e5+, V:d5+ atď. Úloha nemá výraznú kombinačnú ideu, ale riešiteľov dosť potrápila. Mnohí uviedli nesprávne 1.Dc6?, čo viazne na 1...Jf7!

Riešenie problému č. 886 (Polák) z 25. februára: 1.Df8 J:c2 (hrozí) 2.S:g5+ K:g5 3.Dh6+ K:f5 4.e4 mat, 1...V:e7 2.J:e7+ Ke3 3.Jd5+ Kd4 4.e3 mat, 1...D:c2 2.Jd6+ Ke3 3.S:g5+ Kd4 4.J:b5 mat (1...J:f3 2.Jh6+, Jg7+, 1...e4 2.Sd6 mat). Vynikajúca štvorťažka v "českom" štýle, s tromi modelovými matmi a peknou batériovou hrou. 14-ročný Peter je veľkou nádejou slovenského kompozičného šachu.

* Na našej dlhodobej riešiteľskej súťaži (ktorá o týždeň prejde do svojej poslednej tretiny) sa zúčastňuje vyše 350 riešiteľov. Z nich 130 správne rozriešilo prvých osem problémov (877-884). "Pelotón" je teda mimoriadne veľký.


Bojovný Petrosian

Bývalý majster sveta dnes ešte úporne bojuje o postup do semifinále turnaja kandidátov. My sa však vrátime o niekoľko mesiacov dozadu a pozrieme sa na jeho výborný záver partie s Guľkom (v rámci majstrovstiev ZSSR). Po 25. ťahu bieleho (Vdc1) sa dospelo k tejto pozícii: b. Kb1 De2 Vc1 Ve1 Sa2 Se3 Jc3 Pb2 c2 e4 f3 g2 h2 (13), č. Kb8 Db4 Vd4 Vd8 Sc8 Se7 Jb6 Pa6 c5 e6 f6 g7 h7 (13). Tu sa Petrosian (čierny) odhodlal k tzv. pozičnej obeti kvality a našiel veľmi ťažký, skrytý a predsa najlepší ťah 25...Da5! Nasledovalo 26.S:d4 c:d4 27.Jd1 Sd7 28.Jf2 Sb5 29.Jd3 Ja4 30.Ved1 Sb4! 31.c3 S:c3! 32.b:c3 J:c3+ 33.V:c3 d:c3. Čierny teraz obetoval celú figúru, ale pozične už prakticky zvíťazil: 34.Ka1 Da4 35.Vc1 V:d3 36.Df2 Dd4 37.D:d4 V:d4 38.S:e6? (chyba v časovej tiesni, ale nádej ani ináč nebola) Va4+ 39.Kb1 Sd3+ a biely sa vzdal.


A štúdiový Smyslov

Druhý exmajster sveta sa tentoraz nedostal tak ďaleko ako Petrosian, s úspechom sa však vrátil (po dlhom čase) k tvorbe štúdií. O jeho pobyte v Tbilisi sme už písali, teraz ešte konkrétny doklad: b. Kf1 Sc3 Pf6 g2 h3 (5), č. Kc4 Sc1 Pe3 f4 h4 (5), biely vyhrá (štúdia bola uverejnená v sovietskej Pravde 1976): 1.f7 Sa3 2.Sg7 f3! 3.g:f3 Kd3! 4.f8S!! (nestačí 4.f8D? pre e2+ 5.Kf2 Sc5+ 6.D:c5 e1D+ 7.K:e1 pat!) 4...e2+ 5.Kf2 e1D+! 6.K:e1 Ke3 7.f4! K:f4 8.Kf2 Sc1 9.Sh6+ a originálny súboj strelcov sa skončil.


Vzad <<  >> Vpred