Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.2.1977)


Problém č. 886 – originál

Peter Polák, Borský Peter

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Dc8 Se7 Sf3 Jf5 Pc2 e2 (7 kameňov), čierny Kf4 Db1 Va7 Sa5 Jb8 Je1 Pb5 b6 c4 d2 e5 f2 g3 g5 (14 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese). Za správne riešenie dnešného problému možno získať v súťaži 4 body.

Riešenie problému č. 875 (Cumpe) z 31.12.1976: Prevažná väčšina riešiteľov, správne postrehla, že pozícia je ilegálna a žart videla v tom, že Se1 má byť na c1, alebo čierny (v tom prípade ide mat Je1). Autorova idea však bola zložitejšia: postavenie možno "opraviť" aj vynechaním ktoréhokoľvek z bielych pešiakov, lebo vtedy biely Se1 mohol vzniknúť premenou pešiaka. A tak sa ukáže osem ďalších matov: Da1, Da3, Da5, Dc8 (žiaľ, tu aj Dc6), Vd8, Je3, Jf4, Jh4. Na tento vtip už prišlo iba niekoľko jednotlivcov a z nich žrebom vyhrávajú knižné ceny: Ľuboš Kekely, Hliny 105/B, 010 01 Žilina, Marek Kolčák, Hviezdoslavovo nám. 5, 026 01 Dolný Kubín a Bohumil Moravčík, trieda Hr. Králové 2, 974 01 Banská Bystrica.

Problém č. 737 (Svítek) z 11.4.1975 opravuje autor takto: b. Kb7 Dc3 Vb2 Sd8 Sf1 Jd1 Pa5 (7), č. Ka4 Db1 Jc2 Jd2 Pa2 c6 (6), mat druhým ťahom, zvodnosť 1.Kc6? Jd4+!, riešenie 1.a6, varianty po 1...D:b2, Jb4, Jc4.

* Marcové stretnutia bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutočnia prvý a štvrtý štvrtok (3. a 24. marca) o 18. hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Jadernej ulici č. 4 (Ostredky).


Pre obdivovateľov Tala

Exmajster sveta Michail Tal býval často magnetom pre "šachových divákov". Vzrušoval ich jeho odvážny kombinačný štýl, očakávanie prekvapujúcich ťahov, prudké útoky na kráľa. Že Tal nezabudol na svoje "zlaté časy" ani dnes, dokazuje jeho výhra nad maďarským veľmajstrom Portischom v minuloročnom medzipásmovom turnaji (ako biely): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0-0 9.d4 Sg4 10.Se3 e:d4 (čierny chce dosiahnuť protihru na dámskom krídle) 11.c:d4 Ja5 12.Sc2 Jc4 13.Sc1 c5 14.b3 Jb6 (na tomto mieste hral r. 1922 Bogoľubov 14...Ja5 proti Capablankovi a získal dobrú pozíciu) 15.Jbd2 Jfd7 16.h3 Sh5 17.g4 Sg6 18.Jf1 d5 19.e5 Vc8 20.Sf5 c4 21.Jg3 Vc6 22.Kg2 (s úmyslom útočiť na kráľovskom krídle) 22...Ve8 23.Vh1 f6 24.h4 f:e5 25.d:e5 Sc5 26.Ve1 Sb4 27.Ve3 d4 28.D:d4! Sc5 29.De4 S:f5 30.J:f5 S:e3 31.D:c6 S:c1 32.e6 (čierny sa dostal do časovej tiesne, čo biely využíva na ostrý útok) 32...Jb8? (ťahom Df6 mohol čierny udržať rovnaké šance) 33.Db7 Sb2 34.Df7+ Kh8 35.Vd1 Dc8 36.Jg5! Sf6 37.Jh6! a čierny sa vzdal. Hrozilo 38.Dg8+ a 39.Jgf7 mat, po 37...Ve7 by nasledovalo 38.D:e7! S:e7 39.Jgf7 mat. Efektné zakončenie sa bude páčiť iste aj prívržencom kompozičného šachu.


Karpov, Larsen, Mecking, Hort

Týmto poradím sa skončila "súťaž" o titul Šachový Oskar, ktorú každoročne vypisuje medzinárodná asociácia novinárov. Karpov získal trofej už po piaty raz, ale nás osobitne teší vynikajúce štvrté miesto nášho Vlastimila Horta.


Vzad <<  >> Vpred