Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.1.1977)


Problém č. 877 – originál

Vlastimil Gregor

Dolný Harmanec

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd8 Dg4 Sc2 Sd4 (4 kamene), čierny Kc6 Sa8 Pd6 f3 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Touto dvojťažkou (prvou tohoročnou prvotinou) začíname v našej rubrike


Novú riešiteľskú súťaž

v ktorej vyhrávajú traja prví riešitelia ceny 300, 200 a 100 Kčs. Okrem toho odmeníme knihami ďalších 11 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 11 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Spolu bude teda 25 výhercov, pričom do súťaže patri 25 problémov, ktoré uverejníme počas asi 15 týždňov.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame aj za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešeniach treba uviesť prvý ťah, hrozbu (alebo tempo) a jednotlivé varianty až do matu.

Riešenie problému č. 866 (Gašparovič) z 26. novembra 1976: 1.Jd3 hrozí 2.Jb4 mat, 1...Kc6, Jc6, e:f5, S:d4, J:d3 (Jc2) 2.Jb4, Jf4, Vd6, Je7, Dg2 mat. Zvodnosť 1.Jd7? by mohla byť zaujímavá, ale musela by obsahovať hrozbu.

Riešenie problému č. 867 (Hronec) z 26. novembra 1976: 1.Jg2 hrozí 2.S:e4+ D:e4, V:e4 3.Jf4, Je3 mat, 1...Va4 2.Df4 hrozí 3.De5 mat, 2...Je4~, Jc5, D:f4 3.Dd6, Vd6, J:f4 mat, 1...Ve7 2.De3 hrozí 3.Dd4 mat, 2...Je4~, Jd6, V:e3 3.Dc5, Vc5, J:e3 mat. Výborná trojťažka na dvojťažkovú tému turnaja BABY 1977.

Knižné ceny za riešenia č. 866 a 867 vyhrávajú: Štefan Fabiny, Štúrovo nábr. 6/22, 052 01 Spišská Nová Ves, Ján Nízky, ul. 28. októbra 2288, 010 01 Žilina a Ladislav Wittner, Šrobárova 29, 040 00 Košice.

* Sovietsky šachový týždenník "64" uverejnil nedávno dve zaujímavé fotografie. Na jednej (z r. 1935) vidieť Leonida Iľjiča Brežneva pri šachovej partii v Odese. Druhá je záberom z nedávnych majstrovstiev ZSSR v praktickom šachu: veľmajster Michail Tal sa veselo rozpráva s Jánosom Kádárom...


Vzad <<  >> Vpred