Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.10.1970)


Problém č. 393 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 6. ťahomKontrolná notácia: biely Kb8 Vg5 Sc7 Pa5 c4 e6 f2 g6 (8 kameňov), čierny Kc6 Sf8 Pa7 c5 e7 g7 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Napriek svojej dĺžke kombinácia nie je zložitá: čierny má jediný ťah (a6) a biely si musí dať pozor, aby nedal pat, pričom na zabezpečenie svojho plánu zaujímavo použije Pf2. Za správne riešenie, poslané do 12 dní na adresu redakcie Pravdy s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ, udelíme 4 body.

Riešenie problému č. 382 (Hlinka) zo 4. septembra: 1.Ke7 tempo (čierny je v nevýhode z ťahu), 1...Ke5 2.Jc6 mat, 1...Kc5 2.Sf2 mat, 1...Kc3 2.Sf6 mat, 1...Ke3 2.Df2 mat. Téma hviezdice (4 diagonálne ťahy kráľa) a pekný úvodník (lebo dáva priestor čiernemu kráľovi). Jediným kazom je neekonomická Vd1. Nebolo by možné posunúť celú pozíciu o pole nahor a otázku blokovania poľa d2 vyriešiť ináč?

Riešenie problému č. 383 (Kozinka) z 11. septembra: 1.Jd2 hrozí 2.Vb1+ S:b1 3.Jb3 mat, 1...Sb7 2.d5! tempo Sb7~ 3.Vb1 mat. Jednoduchá trojťažka, ale ťah pešiakom nie je bez vtipu.


II. medzištátna súťaž družstiev

Ešte rok po zverejnení predbežného bodového výsledku (pozri Pravdu na víkend z 24.10.1969) sme čakali na diagramy umiestených skladieb. V skupine A je dvojťažka A. Pituka na 18. mieste, v skupine B je 17. A. Ančin, 32. Ľ. Lačný a 77. K. Mlynka. Najlepšie sme skončili v trojťažkách: v skupine C máme úlohy na 9. mieste (Pituk), 16. (Lačný), 20. (Mlynka) a v D na treťom (Ančin) a dvanástom (Lačný). 26. miesto v mnohoťažkách (E) má Mlynka a 36. S. Vokál. Samomaty skončili trochu horšie (41. Vokál, 53. J. Valuška, 54. M. Maryško), vo dvojťahových pomocných matoch (G) je 29. J. Brabec a 40. B. Formánek a v trojťahových (H) 34. Ančin. V problematickom oddelení "štúdií" sme sa neumiestili, ale vzhľadom na protesty mnohých štátov sme mu ani nevenovali pozornosť. Najviac môžeme ľutovať stratu bodov v skupinách A a H, zapríčinenú zrejme nekorektnosťami. Pravda, na definitívny výsledok si budeme musieť počkať ešte asi pol roka. Všetko nasvedčuje, že skončíme celkove z 27 štátov na 10., 11. alebo 12. mieste.

* Z kongresu Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) prišla zaujímavá správa o voľbe nového predsedu. Po dlhoročnom "panovaní" Švéda Folkeho Rogarda sa ním stal exmajster sveta v praktickom šachu, Holanďan Max Euwe. Zástupcom predsedu je Portoričan Ravel Mendez a v "byre" sú okrem nich ešte Kažič z Juhoslávie, Edmonson z USA a náš Šajtar. Na kongrese bol udelený titul medzinárodných majstrov v praktickom šachu J. Smejkalovi a Š. Vokřálovej. Prekvapilo rozhodnutie o definitívnom zavedení nového klasifikačného systému "ELO" od 1.7.1970.

* Novým predsedom Čs. šachového zväzu sa stal Max Ujtelky po abdikácii bývalého predsedu F. Macka.


Vzad <<  >> Vpred