Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.9.1970)


Problém č. 383 – originál

Ján Kozinka, Trnava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka3 Vb8 Jc4 Pa2 d4 (5 kameňov), čierny Ka1 Se4 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Je to ďalší problém do novej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali pred týždňom. Ceny získa 25 riešiteľov, prvé tri ceny sú 300, 200 a 100 Kčs. Riešenie treba poslať vždy do 12 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese

Riešenie problému č. 374 (Kočík) z 24. júla: 1.De7 hrozí 2.De6, De4 a Se6 mat (trojitá hrozba), za obrany sa v takomto prípade pokladajú len tie ťahy čierneho, ktoré dovolia jediný mat: 1...D:a5, J:a5, Jd6 2.De6 mat, 1...Sd7, g4, Db6, D:c8, Dd7, Dd6 2.De4 mat, 1...c4 2.Se6 mat – okrem toho vychádzajú tri nové maty po obranách proti všetkým hrozbám: 1...S:f7~, D:e7, f5 2.D:f7, J:e7, De5 mat. Škoda, že čierny má aj také ťahy, po ktorých nasledujú dva alebo aj všetky tri hrozbové maty.

Knižné ceny vyhrávajú: Ján Bebjak, Chynorany 716, ul. Janka Kráľa, Jozef Jakubek, Sačurov 290, okr. Vranov nad Topľou a Pawel Kerntopf, Warszawa 1, ul. Bonifraterská 10B, m. 54, Poľsko.

* Predbežný výsledok oddelenia štúdií preboru Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69: J. Tazberík 20 bodov, J. Valuška 16, B. Formánek 9,5, G. Papp 6, P. Jankovič 4,5, A. Ančin 2. Rozhodcom bol L. Kopáč.


* * *

V majstrovstvách Európy družstiev, ktoré sa hralo tohto roku v Kapfenbergu (NDR) zvíťazil z 8 štátov ZSSR pred Maďarskom, NDR, Juhosláviou a ČSSR. Z tohto zaujímavého podujatia uverejňujeme partiu exmajstra sveta Tala v "talovskom štýle":


Francúzska obrana

Biely: Tal               Čierny: Holm

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2. Tento Tarraschov ťah začína byť v poslednom čase populárnejší ako 3.Jc3 Sb4 s uspokojujúcou hrou čierneho. 3...c5 4.Jgf3 Jc6 5.e:d5 e:d5 6.Sb5 De7+. Tento ťah sa po partii Geller – Spasskij 1968 nepokladá za zlý, predsa však pôsobí neprirodzene. 7.Se2 c:d4 8.0-0 Dd8 9.Jb3 Sd6 10.Jb:d4 Jge7 11.b3! Teoretická novinka, zdá sa, že najlepšia možnosť v danom postavení. 11...0-0 12.Sb2 Jg6 13.c4! Jce7. Po 13...d:c4 14.J:c6 b:c6 15.Dd4 f6 16.Vad1 je čierny bez pomoci. Po lepšom 15...Df6 však tiež nestojí dobre. 14.Vc1 Jf4 15.c5 Sb8 16.Ve1 J:e2+ 17.D:e2 Jg6?! Lepšie bolo 17...Jc6. 18.c6 b:c6 19.J:c6 Dd6 20.Sd4! Sg4 21.Sc5 Df4 22.Je7+! Začiatok výbornej kombinácie, ktorá vyústi do 26. ťahu s nebrániteľnou matovou hrozbou. 22...Kh8. Nejde 22...J:e7 23.D:e7 Sc7 24.Se3 so ziskom figúry. 23.J:d5 Dh6 24.h3 Sf4. 24...S:f3 25.D:f3 s vyhrávajúcou výhodou. 25.S:f8 S:c1 26.De8!! V:e8 27.V:e8 Sd7 28.Vd8 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred