Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.9.1970)


Problém č. 382 – originál

Michal Hlinka, Hniezdne

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf6 Df7 Vd1 Sb1 Sh4 Ja7 Pa3 (7 kameňov), čierny Kd4 Pd2 (2 kamene), biely začne (jeho pešiaci idú na diagrame zdola nahor) a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat. Týmto problémom otvárame v našej rubrike


Novú riešiteľskú súťaž

v rámci ktorej získajú traja najlepší riešitelia ceny v hodnotách 300, 200 a 100 Kčs. Okrem toho odmeníme knihami 11 ďalších riešiteľov s najväčším počtom bodov a 11 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň 3 problémy. Spolu bude teda 25 výhercov, pričom predmetom súťaže bude 25 problémov, ktoré uverejníme asi počas 15 týždňov.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenie treba posielať vždy do 12 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Bodovanie riešení je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia obvykle 2 body, za trojťažku 3 body (výnimky osobitne zdôrazníme pri uverejnení problému). Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (keď ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície zhodnotíme strhnutím jedného bodu.


* * *

A ešte jedna partia z juhoslovanského "turnaja mieru":


Kráľovská indická obrana

Biely: Smyslov               Čierny: Uhlmann

1.c4 Jf6 2.Jc3 g6 3.d4 Sg7 4.Sg5 h6 5.Sh4 c5 6.e3 0-0 7.Jf3 d6 8.Se2 c:d4 9.J:d4 Jc6 10.0-0 Sf5. Čierny sa usiluje o zostrenie hry, lepšie bolo 10...Sd7. 11.J:f5 g:f5 12.Dd3 Dd7. Po 12...e6 by nasledovalo 13.Vad1. 13.f4. Zabraňuje prevedeniu jazdca cez e5 na g6. 13...Jb4 14.Dd2 Ja6 15.S:f6 S:f6 16.e4! Biely obetuje pešiaka, čím sa dostane k nebezpečnému útoku na postavenie súperovho kráľa. 16...S:c3 17.D:c3 f:e4. Nie je dobré 17...De6 pre 18.Vf3 Kh7 19.e:f5 D:e2 20.Ve1 a čierna dáma je chytená. 18.f5 Kh7 19.Vf4 e5 20.f:e6 e.p. f:e6. Po 20...D:e6 nasleduje 21.V:e6. 21.V:e4 e5 22.Vd1 Df5. Postavenie čierneho je ťažké vzhľadom na odokrytého kráľa a slabého pešiaka d6. Po 22...De6 by bolo nasledovalo 23.Dd3 Jc5 24.V:e5+. 23.De3 Jc5 24.Vg4! a čierny sa vzdal, pretože proti hrozbám b4 a V:d6 nemá účinnú obranu.


Vzad <<  >> Vpred