Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.8.1970)


Problém č. 377B. Idunk

I. cena

Memoriál Pongrácz L 28.2.1970

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke8 Dc3 Vd8 Ve3 Sd2 Sg8 Je4 Jg3 Pb6 e2 g7 (11 kameňov), čierny Ke5 Dc1 Va8 Vh1 Sb2 Jb8 Jh8 Pd3 d4 d7 g4 g5 g6 (13 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 369 (Hlinka) z 26. júna: 1.Je5 tempo 1...Ke3 (c3), Kc3 (e3), d3 2.J:c4, J:e4, J:c4 mat Jednoduchá, ale sympatická úloha – aj keď maty sú len dva, motivácia piatich variantov pôsobí pestro.

Riešenie problému č. 370 (Labai) z 26. júna: Pokus 1.Dh3? hrozí 2.D:d3 mat, 1...V:c3, Ve3 2.J:d6, V:c8 mat, ale 1...Vd2!, pokus 1.Dh5? hrozí 2.D:d5 mat, 1...J:c3, Ve5 2.J:d6, V:c8 mat, ale 1...Sb7!, riešenie 1.Dh4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...S:c3, Ve4 2.J:d6, V:c8 mat. Nie skutočná, ale len "kvázi"-trojfázová zámena dvoch obrán predstavuje námet, ktorý rozhodne nie je bez zaujímavosti. Jeho pointa spočíva v zámene hrozieb.

Knižné odmeny za riešenia č. 369 a 370 vyhrávajú: Štefan Burkuš, Drienovec, okr. Košice, Jozef Hekele, Trnava, Sídlisko ČSM Rybník, blok 11/3, Ján Mištuna, Liešťany 339, okr. Prievidza, Štefan Tušiak, Želiezovce, Cintorínska 20, okr. Levice a Dušan Žikavský, Skýcov 270, okr. Nitra.


Arnold Pongrácz 1810-1890

Minulý mesiac sme si pripomenuli 160. výročie narodenia (18. 7. 1810 v Nedzedzi pri Žiline) a 80. výročie smrti (7. 7. 1890 v Trnave) prvého slovenského šachového skladateľa, ktorý sa preslávil najmä svojimi samomatmi. Prvotinu uverejnil v apríli 1855 v časopise Wiener Schach. Zeitung a za 35 rokov kompozičnej činnosti zložil niekoľko sto problémov, ktoré uverejňoval zväčša v nemeckých a rakúskych časopisoch pod pseudonymom Einsiedler von Tyrnau (Trnavský pustovník). Škoda, že vo vtedajšej biednej slovenskej tlači nemal možnosť propagovať kompozičný šach – bol by iste posunul začiatky jeho intenzívneho rozvoja o viac než polstoročie dopredu.

Na počesť obidvoch Pongráczových výročí vypísala Sekcia kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze medzinárodný turnaj v skladaní trojťažiek. Zúčastnilo sa na ňom 71 skladieb od 32 autorov z 10 štátov a predbežný výsledok rozhodcu A. Pituka je tento: Ceny B. Idunk, J. Šutara (ČSSR), H. Knuppert (Dánsko), J. Hannelius (Fínsko), J. Kozinka (ČSSR), čestné uznania J. Buchwald (USA), K. Wollner + J. Valuška (NSR + ČSSR), L. Riczu + J. Valuška (Maďarsko + ČSSR), J. Buchwald, Z. Labai (ČSSR), pochvalné zmienky L. Szwedowski (Poľsko), K. Mlynka (ČSSR), Z. Labai, E. Fahrmeier (NSR) a A. Ančin (ČSSR). Veľmi pekným úspechom Idunka z Myjavy je I. cena, ktorú dnes reprodukujeme pre našich riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred