Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.7.1970)


Problém č. 373L. Szwedowski

2. pochvalná zmienka

The Problemist 1968-69

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: biely Kg7 Dc6 Jd6 Jg4 Pb5 (5 kameňov), čierny Ke6 Pe7 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, rovnakú výzvu však majú ešte dvojníci: prvý po premiestnení Kg7 na g5 a druhý po premiestnení Jg4 na b7 (taktiež z diagramovej pozície). Riešenie "všetkých troch" dvojťažiek pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Oprava!

* V probléme č. 366 (Fica), ktorého riešenie sme uverejnili v minulej rubrike, objavil riešiteľ L. Kočík duál po 1...K:c6 2.Dg3 (Dh2) s ďalším 3.D:d6 mat – za tento problém bolo teda možné získať maximálne 4 body (dvojitú hrozbu 2.Dd4+ a 2.Dd1+ nemožno pokladať za vážnu chybu). Oprava. Vzhľadom na tieto nekorektnosti odkladáme uverejnenie výsledku dlhodobej riešiteľskej súťaže o týždeň.

Pravda 1969

Proti výsledku medzinárodného tematického turnaja v skladaní dvojťažiek, ktorý sme uverejnili v osobitnom rozmnoženom materiáli a v rubrike z 20. marca t. r., neprišli do stanovenej lehoty nijaké námietky. Výsledok preto nadobudol definitívnu platnosť v pôvodnom znení. Ceny víťazným autorom odošleme v najbližších týždňoch.


ČSSR – Švédsko 1970

Zápas medzi československými a švédskymi šachovými skladateľmi, o ktorom sme písali v rubrikách z 9., 16. a 23. januára t. r., dospel do záverečného štádia. Z došlých príspevkov vybrala osobitná komisia Sekcie kompozičného šachu ČSŠZ do každého oddelenia po 6 najlepších. Ich autormi sú v oddelení dvojťažiek J. Brabec, Ľ. Lačný, J. Šutara, J. Taraba a J. Valuška (2 úlohy), v trojťažkách A. Ančin, B. Idunk, J. Kozinka, Ľ. Lačný (2) a E. Prandstetter, v pomocných matoch B. Formánek, J. Kozinka, Z. Mašek, E. Prandstetter, J. Šutara a J. Valuška a v samomatoch P. Čepický, I. Mikan (2), F. J. Prokop (2) a S. Vokál. Všetky naše, ako aj švédske skladby dostanú v krátkom čase rozhodcovia, takže predbežné výsledky sa dozvieme asi v októbri t. r.


* * *

* Zo zápasu ZSSR – Zvyšok sveta (Belehrad 29.3. – 5.4.1970) uvádzame partiu, v ktorej majster sveta senzačným spôsobom porazil vynikajúceho dánskeho veľmajstra.


Nepravidelné otvorenie

Biely: Larsen               Čierny: Spasskij

1.b3 e5 2.Sb2 Jc6 3.c4 Jf6 4.Jf3? Určite lepšie bolo hrať 4.g3 s ďalším Sg2. 4...e4 5.Jd4 Sc5 6.J:c6? Opäť nesprávna idea – Larsen mal ťahať 6.e3. 6...d:c6 7.e3 Sf5 8.Se2 De7 9.Dc2 0-0-0 10.f4? Biely má ťažkosti s rozvinutím figúr a zdá sa, že nie je dobre disponovaný. Lepšie bolo 10.Jc3 11.h3 s prípravou veľkej rošády. 10...Jg4 11.g3 h5 12.h3. Týmto ťahom dostáva Spasskij možnosť uskutočniť efektnú obetnú kombináciu. 12...h4!! 13.h:g4 h:g3 14.Vg1. Po 14.V:h8 mohlo prísť 15.Sf1 Dh4! 16.Sg2 Dh1+! 17.S:h1 V:h1+ 18.Ke2 S:g4 mat! 14...Vh1!! Opäť mimoriadne neočakávaný skvelý ťah, završujúci rýchlu katastrofu bieleho. 15.V:h1 g2 16.Vf1 Dh4+ 17.Kd1 g:f1D+ a biely sa vzdal. Táto partia dostala cenu za krásu v I. kole zápasu – treba len podotknúť, že v III. kole sa Larsen revanšoval, takže celkový výsledok boja týchto veľkých súperov bol 1,5:1,5.Vzad <<  >> Vpred