Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.4.1970)


Problém č. 352 – originál

Milan Nemček, Stankovany

Mat 2. ťahom


Problém č. 353 – originál

Josef Šutara, Braňany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 352 biely Ka7 Db4 Ve6 Sg8 Jd5 Je2 Pg3 h3 h4 (9 kameňov), čierny Kf5 Dg1 Vf3 Vh7 Sd3 Sh6 Ja4 Je8 Pd4 e7 g5 g6 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 353 b. Kg8 Dh8 Ve1 Vf5 Sg1 Jd2 Pe5 g5 (8), č. Kd5 Sh1 Pc6 d6 e6 g2 h2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.D:d4? a č. 353 dokonca tri zvodnosti 1.Kg7?, 1.Dh7? a 1.Dh3?. Keďže zvodnosti sú súčasťou obsahu, treba ich pokiaľ možno v riešení uvádzať, najmä však porovnať zvodnostné varianty so skutočnými. Objavia sa pritom zaujímavé súvislosti, ktorým sa všeobecne hovorí zámena hier a v daných prípadoch zámena matov, keďže po rovnakých obranách čierneho vychádzajú rozličné maty. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Knižné ceny za riešenia problémov č. 340 a 341 vyhrávajú Mikuláš Dérer, Myjava, Pažite 448 a Andrej Novotný, Košice, Tomášikova 3.

Riešenie problému č. 342 (Sovík) z 27. februára: 1.Dc8 Kd5, Ke4 2.Df5, De6 mat, 1.Da5+ Ke6, Ke4 2.Sc4, Jf6 mat, 1.De8+ Kd5, Kf5 2.Jf6, Jd4 mat, 1.Sh5 Ke6, Kf5 2.De4, Dd5 mat, 1.Sf3 Ke6, Kf5 2.Dd5, De4 mat. Unikátna dvojťažka s päťfázovou zámenou dvoch hier v miniatúrke!

Riešenie problému č. 343 (Šutara) zo 6. marca: Zvodnosti 1.Jb6? tempo 1...Jc7~, b2, c4 2.J6:d5, Va3, S:d4, ale 1...Sb2!, 1.Jb4? tempo 1...Jc7~, b2, c:b4 2.J4:d5, D:b2, S:d4 mat, ale 1...d:c4!, 1.Ja3? tempo 1...Jc7~, b2 2.Jab5, Dc2 mat, ale 1...Sb2!, riešenie 1.J:d4 tempo 1...Jc7~, c:d4 2.Jdb5, S:d4 mat. Pekná štvorfázová úloha so zámenami matov (po 1...Jc7~, b2) aj obrán (mat S:d4).

Riešenie problému č. 344 (Durst) z 13. marca: 1.V3d6 hrozí 2.Db3, Dc3, Dd3, Vdc6 mat pričom tri z týchto matov vyjdú osobitne po 1...e:d6 V:b2. Va3 (tzv. téma poloobrán). V ďalších troch variantoch zabráni čierny všetkým trom hrozbám: 1...D:f3, g:f3, Je3 2.Jd2, S:e6, Vd4 mat.


Vzad <<  >> Vpred