Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.3.1970)


Problém č. 344 – originál

Peter Durst, Levoča

Mat 2. ťahom


Problém č. 345 – originál

Jozef Sklenár, Piešťany

Mat 7. ťahomKontrolná notácia diagramov: 344 biely Kd7 Df3 Vb6 Vd3 Sb2 Sh3 Jb7 Jf1 (8 kameňov), čierny Kc4 Dg2 Va2 Jc2 Pe6 e7 g4 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 345 b. Ka1 Df3 Sh3 Je2 Jg2 Pa2 f4 (7), č. Kf1 Db5 Vh1 Sa3 Sh5 Pc2 c3 c4 d2 f2 g4 h2 h4 (13), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Dvojťažka iste nebude robiť ťažkosti, predsa však zdôrazňujeme, že po prvom ťahu biely hrozí dať 3 maty (tzv. trojitá hrozba) a za obrany sa pokladajú len také ťahy čierneho, po ktorých vychádza jediný mat. Sedemťažka obyčajne naháňa strach, preto časť riešenia prezradíme. Je zrejmé, že biely musí od prvého ťahu šachovať, lebo ináč by sám dostal mat. Začiatok je jednoduchý: 1.Je3+ Ke1 2.J:c2+ Kd1, ale čo nasleduje? Treba si uvedomiť, že čierneho Pc2 bral biely preto, aby mohol šachovať dámou na d1, alebo kráľa c1 z poľa c3. Po tomto vysvetlení iste každý nájde správne pokračovanie. V dlhodobej riešiteľskej súťaži zaň udelíme 4 body. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 335 (Štúň) z 23. januára: Tematický pokus 1.Je6? neviazne na 1...Vg7 2.e4 V:e4 3.S:e4!, ale na 1...Vc4! 2.e4 Je2! (2...Jf5? 3.Sf1!). K cieľu vedie len 1.e4 V:e4 2.S:e4 V:e4 3.Je6 (až teraz!) Vc4 4.Sc5 V:c5 5.Jd4 mat. Zaujímavá logická úloha, škoda len, že v úvode je toľko braní. Knižné ceny za správne riešenie vyhrávajú: Július Janáč, Handlová, ul. 29. augusta 1/18, Tibor Sládek, Smolenice 407, okr. Trnava a Ondrej Spodnik, Spišské Vlachy, Okolie 22.


Slovenský šachový bulletin

Slovenský šachový zväz začal vydávať spravodaj, v ktorom budú publikované výsledky z rozličných šachových súťaží, študijné state, materiály pre trénerov, správy a nájdete v ňom aj pravidelné rubriky kompozičného a korešpondenčného šachu. Prvé číslo má 28 strán formátu A5, je tlačené rotaprintom, ale veľmi pekne a s diagramami. Bulletin bude vychádzať 6 až 12-krát do roka a jedno číslo stojí 2 Kčs. Prihlášky na odber posielajte na adresu Rudolf Meliš, Trenčín, Nábrežná 1826/I.


Vzad <<  >> Vpred