Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.2.1970)


Problém č. 342Š. Sovík

5. miesto

Rumunsko – Slovensko 1969

Mat 2. ťahom, 5 riešeníKontrolná notácia: biely Kc7 Da8 Sc1 Se2 Jb3 Jg8 (6 kameňov), čierny Ke5 (1 kameň), biely začne a po každej odpovedi čierneho dá ihneď mat – k cieľu vedie päť prvých ťahov bieleho. Týmto problémom otvárame v našej rubrike


Novú riešiteľskú súťaž

v rámci ktorej získajú traja najlepší riešitelia ceny v hodnotách 300, 200 a 100 korún. Okrem toho odmeníme knihami 11 ďalších riešiteľov s najväčším počtom bodov a 11 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Spolu bude teda 25 výhercov, pričom predmetom súťaže bude 25 problémov, ktoré uverejníme asi počas 15 týždňov.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 12 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Bodovanie riešení je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia zvyčajne 2 body, za trojťažku 3 body (výnimky uverejníme spolu s problémom). Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, keď však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (keď ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť postavenia zhodnotíme strhnutím jedného bodu. Za každé z 5 riešení dnešnej dvojťažky možno získať 1 bod.

Riešenie problému č. 333 (Postma) z 9. januára: 1.Jd5 hrozí 2.Sf4+ 3.Dc4 mat, 1...V:d5 2.Jc4+ Kd4 3.Se3 mat (antiduál spočíva v tom, že ťah 1...V:d5 znemožní pokračovanie 2.De2+? v dôsledku odblokovania poľa d6), 1...c:d5 2.De2+ Kd4 3.De3 mat (antiduál 2.Jc4+? d:c4!). Tretí modelový mat (ale už bez antiduálu) vychádza po 1...K:d5 2.Sf4 Kd4 3.Dc4 mat. Knižné ceny vyhrávajú: Ľudovít Eliáš, Košice, Kotayho 102/2, Jaroslav Vrábeľ, Nitra, VŠ I, č. 1 a Bedrich Wolfram, Bratislava 11, Pečenská 14.

* Každých 15 dní uverejní 24 originálnych šachových problémov časopis Schach-Echo. Je to do roka 576 skladieb, na ktoré r. 1970 vypísal 7 súťaží (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, samomaty, dvojťahové pomocné maty, viacťahové pomocné maty a ostatné exoproblémy). Rozhodcom vo dvojťažkách je náš J. Brabec. Úlohy treba posielať na adresu: G. W. Jensch, 623 Frankfurt, Liederbacher Str. 85, NSR. Každý účastník dostane exemplár časopisu so svojou úlohou a s výsledkom súťaže. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred