Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 12. 2000)


Problém č. 2000

Michael Keller, Nemecko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+8)


Problém č. 2001

Valentin Rudenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+10)Kontrolná notácia: 2000: b. Kf2, Vf3, Vf7, Sb3, Jf5, Jg6, Pb2, d4, g3 (9), č. Ke4, Va5, Sf6, Ja6, Pa3, c3, e5, g7 (8) – mat 2 ťahom, 2001: b. Kf2, Vd3, Ve8, Sh2, Jb2, Jb5, Pa7, b4, c2, e2, f5, g4 (12), č. Ke4, Dg7, Va3, Ja5, Je6, Pa4, d7, e7, f6, g5 (10) – mat 3. ťahom.

Keď v šachovej rubrike sa uverejní skladba s č. 2000 a 2001, vždy ide o mimoriadne výročie. Šachová rubrika bola v PRÁCI obnovená po vyše 30-ročnej prestávke 20. 2. 1991 a od tohto dátumu až dodnes bolo uverejnených 1006 skladieb, prevažne originálov. Dnešná, obnovená rubrika má poradové číslo 503. Autormi oboch jubilejných skladieb sú medzinárodní veľmajstri v kompozičnom šachu: Dvojťažka č. 2000 od Michaela Kellera (nar. 31. 5. 1949 – v albumoch FIDE získal 81 bodov) má okrem riešenia aj tri tematické zvodnosti (pseudo–leGrandova téma). LeGrandovu tému spracoval v trojťažke č. 2001 druhý najúspešnejší skladateľ v albumoch FIDE – ukrajinský veľmajster Valentin Rudenko (nar. 19. 2. 1938). V nasledujúcej rubrike, ktorá vyjde už v piatok, 5. januára 2001, vypíšeme nové skladateľské súťaže.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1984 (Šaňšin) z 4. novembra 2000. Zvodnosť 1.Jc5? hr. 2.Dg3 (A) mat, 1...Ke5 2.Dd6 mat, viazne na 1...Kg4! Zvodnosť 1.Ke2? hr. 2.Dd4 (B) mat, 1...Kg4 2.Df3 mat, viazne na 1...Ke5! Rieši 1.Jg7 tempo, 1...Kg4, Ke5 2.Dg3 (A), Dd4 (B) mat (1...g4, J~ 2.De3, D:f5 mat, duál po 1...Jg4 2.D:f5 mat a 2.Sg3 mat nie je tematický, a preto ho ani nebodujeme). Dombrovskisov je v súčasnosti ako maku, ale takých, kde má čierny kráľ dve voľné polia skôr ako šafranu (B. Moravčík, Sliač). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred