Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 12. 2000)


Problém č. 1994

David Gurgenidze, Gruzínsko

III. cena

Mchedruli–10, 1976

Biely vyhrá (3+2)


Problém č. 1995

Virgil Nestorescu, Rumunsko

I. cena

Thémes 64, 1975

Biely remizuje (5+5)Kontrolná notácia: 1994: b. Kc5, Jg1, Pc7 (3), č. Ka4, Vd3 (2) – biely začne a vynúti si výhru, 1995: b. Kg3, Sa1, Sd1, Jc2, Jh1 (5), č. Kb1, Vf7, Pa2, f2, h2 (5) – biely začne a vynúti si remízu.

Obe dnešné utajené štúdie sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými skladbami našej jesennej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1966–1995), ktorá ešte stále nie je definitívne rozhodnutá. Kompletné riešenie č. 1994 na výhru oceníme 5 bodmi a č. 1995 na remízu 9 bodmi. Neúplné riešenia potrestáme stratou príslušných bodov. Žiadame vás tiež o presné dodržanie zasielacej lehoty (30. 12. 2000), ktorú budeme kontrolovať podľa poštovej pečiatky.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1979 (Durst) zo 14. októbra 2000. Zdanlivé hry 1...b:a4 2.Dc4+ 3.De6 mat, 1...Jd3 2.c:d3+ K:d3 3.Dc2 mat. Rieši 1.c4 hr. 2.De2+ J:e2 3.Sc2 mat, 1...b:a4 2.Db1+ Ke5 3.Ve1 mat, 2..Jd3 3.D:b7 mat, 1...Jd3 2.De2+ Se3 3.Df3 mat, 1...b:c4 2.D:c4+ K:f5(e5) 3.De6 mat, 1...Je5 2.Jed6+ Kd3 3.Dc2 mat, 1...K:f5 2.Sc2+ Kg4 3.V:f4 mat, 2...Ke5 3.Da1 mat. Výborná skladba, ktorú umocňujú najmä elegantné maty s väzbou čJf4, a skvelá hrozba (L. Salai, Martin). Motivačne bohatá práca, kde pri nedotiahnutej téme obrán vyniká masívne nasadenie väzby čJf5 pri jeho neťahoch a dokompletizácia matovej siete pri jeho odťahoch (B. Moravčík, Sliač). Vynikajúca skladba, presýtená plejádou väzbových matov s peknou súhrou všetkých bielych figúr (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1980 (Ulanov) z 21. októbra 2000. Nejde 1.Sb4? Kd4! Zvodnosť 1.Jg4? tempo, 1...Jf1~, Jf7~ 2.Je3, J:f5 mat, viazne na 1...K:d5! Rieši 1.Sd4 tempo, 1...Jf1~, Jf7~, K:d4, e:d4 2.Jd2, Jd6, Va4, Vc5 mat. Motivačne jednoduchá skladba, cenné sú prvky analógie. Cenu utvárania voľného poľa znižuje práve fakt, že ťah 1...K:d5 je vyvrátením zvodnosti (B. Moravčík, Sliač). Jazdcový mechanizmus zámeny matov s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Po úvodníku sú všetky čierne kamene v nevýhodnom pohybe (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred