Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(28. 10. 2000)


Problém č. 1982

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Problém č. 1983

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: 1982: b. Kg3, Dg8, Vc1, Vc8, Sc7, Jb6, Jd6, Pa3, b5, c3, d5, e3, e7 (13), č. Kc5, Dc4, Va5, Sh1, Jc2, Jh8, Pb7, e4, f7 (9) – mat 2. ťahom, 1983: b. Kg8, Vh4, Sb2, Sf3, Jd8, Jg5, Pd3, e5, f2, f4, h3, h5 (12), č. Kf5, Db1, Va2, Vg1, Sb3, Jb5, Pc6, d5, d7, f7, g3 (11) – mat 3. ťahom.

Alexander Pituk (nar. 26. 10. 1904) sa pred dvoma dňami dožil 96 rokov. O tom, že je stále v dobrej psychickej pohode, svedčia aj oba jeho originálne príspevky do našej rubriky. Keďže popredný španielsky autor Antonio Argüelles (27. 10. 1901 – 31. 1. 2000) už nežije, je zároveň aj najstarším žijúcim autorom na svete! Do ďalších rokov mu želáme hlavne dobré zdravie a mnoho originálnych skladieb pre náš denník.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie PRÁCA, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1963 (Majdanov) z 12. augusta 2000. 1.Vd8 hr. 2.Jc7+ Ke5 3.Dd6 mat, 1...V:f6 2.D:c6 K:c6 3.S:e4 mat, 2...Ke5(e6) 3.De4(d6) mat, 1...V:e3 2.Df5+ V:f5(Kd4) 3.V:d6 mat, 1...Sf7 2.Jc7+ Ke5 3.J:f7 mat, 1...c3 2.Sb3+ Ke5 3.Dd6 mat, 1...Ke5 2.D:c6 Sf8(S:b4) 3.Vd5 mat, 2...Se5, V:f6 3.Dd5, D:e4 mat. Nevyvážená hra (B. Moravčík, Sliač). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Katarína Tkáčiková, Wurmova 2, 040 23 Košice.

Riešenie problému č. 1964 (Dotterweich) z 19. augusta 2000. Zdanlivé hry 1...Kc4, Ke4, c4 2.Da6, Df5, Df5 mat, Rieši 1.Db8 tempo, 1...Kc4, Ke4, c4 2.Da3, J:c5, Db1 mat. Zámena troch matov (Ing. L. Krump, Levice). Stará dvojťažka v modernom vydaní (A. Kalita, Bratislava). Zámeny hier s jednoduchou motiváciou (B. Moravčík, Sliač). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1965 (Dobbs) z 19. augusta 2000. 1.Dd3 hr. 2.Vca4 a 3.V2a3 mat, 1...K:a2 2.Va4+ Kb3 3.D:d1 mat, 1...b1D 2.Vb4+! c:b4 3.Dd5 mat, 1...b1J 2.Dc2+ K:c4 3.Va4 mat (1...Je3 2.V:c3+ K:a2 3.Va3 mat, 2...Kb4 3.Vb3 mat). Štyri modelové maty (Ing. L. Krump, Levice). Najpríťažlivejšie zo štyroch modelových matov sú, samozrejme, dva prvé echové, dosiahnuté neanalogickou hrou (B. Moravčík, Sliač). Úsporná skladba bohatá na prekrásne modelové maty (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Pavol Kolek, Rozkvet 2010/26–36, 017 01 Považská Bystrica.


Vzad << >> Vpred