Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 9. 2000)


Problém č. 1974

Viačeslav Piľčenko a

Valerij Šavyrin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)


 

Problém č. 1975

Valerij Šavyrin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+9)Kontrolná notácia: 1974: b. Kh4, Db2, Vb5, Vg3, Sf7, Sg7, Jc5, Jf4, Pb4, e2, e5 (11), č. Kd4, Db1, Va3, Sf1, Sg1, Jc3, Jd3, Pc4, c6, f5 (10) – mat 2. ťahom, 1975: b. Kh6, De3, Vb4, Sg1, Sh3, Jc5, Je4, Pd2, d6, g3, g6, h7 (12), č. Ke5, Vc4, Sc2, Jf8, Pa6, e6, e7, f6, g5 (9) – mat 3. ťahom.

Dvojica ruských autorov pracuje v pôvodnej dvojťažke č. 1974 s dvoma tematickými zvodnosťami. Vo výbornej trojťažke č. 1975 možno objaviť zámenu druhých a tretích ťahov bieleho.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1954 (Heathcote) z 15. júla 2000. Zdanlivé hry 1...Jb~, Jd4!, Jg~, Vf4 2.Dc3, Dd6, De4, D:f4 mat. Rieši 1.Jd6 tempo, 1...Jb~, Jd4!, J:d6!, Jg~, Vf4 2.d4, Jc4, Dc3, Jf7, D:f4 mat. Škoda, že obrana 1...Jd6 nie je predĺženou obranou aj v zdanlivej hre – potom by mohlo ísť o zámenu obrany, ba navyše aj o sekundárno–hrozbový paradox (B. Moravčík, Sliač). Skladba, dýchajúca umeleckou tvorbou (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Karol Mlynka, Cabanova 13/D–13, 841 02 Bratislava 42.

Riešenie problému č. 1955 (Heathcote) z 15. júla 2000. 1.Dc3 hr. 2.f3+ (A) Kd5 3.Jf4 (B) mat, 1...Kd5 2.Jf4+ (B) Ke4 3.De3 (C) mat, 1...Sc4 2.De3+ (C) Kd5 3.Je7 (D) mat, 1...f4 2.Je7 (D) hr. 3.f3 (A) mat, 2...f3 3.De3 mat. Raritný archeologický nález: štvorprvková rotácia a tri modelové maty takmer pred sto rokmi v pseudominiatúrke, čo by i dnes ozdobilo nejeden trojťažkový turnaj (K. Mlynka, Bratislava). Hlavným zámerom autora boli pravdepodobne blokovania polí v modelových matoch. Variant po 1...f4 je modelový v hrozbe, dokončuje štvorcyklus tiež v hrozbe (3.f3), a preto druhoťahová obrana pôsobí rušivo na nezámer autora (B. Moravčík, Sliač). Tvrdý oriešok, ale jeho rozlúsknutie veľmi potešilo (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Ing. Alfréd Baroška, 935 32 Kalná nad Hronom 14.

* V rámci Prešovského šachového festivalu 2000 sa 16. augusta uskutočnila aj riešiteľská súťaž. Zvíťazil Marek Kolčák so ziskom 24 bodov za 77 minút, pred Milanom Svrčekom 20/112 a Rusom Artyomom Timofejevom 15/114.


Vzad << >> Vpred