Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 7. 2000)


Problém č. 1956

Štefan Sovík, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+5)

 


Problém č. 1957

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+1)

pozri textKontrolná notácia: 1956: b. Ke3, Db1, Va4, Va6, Sa8, Jb3, Je5, Pc2, d3 (9), č. Kb5, Ja5, Jf3, Pc6, e4 (5) – mat 2. ťahom, 1957: b. Ka7, Va4, Va6, Jd4, Pd2, h3 (6), č. Kd5 (1) – mat 3. ťahom (2 riešenia – pozícia A). Pozícia B vznikne z pozície A preložením bVa4 na g4 (mat 3. ťahom – 1 riešenie).

Jeden z najúspešnejších slovenských šachových skladateľov – Štefan Sovík (nar. 29. 12. 1944) z Nitry, pracuje v úspornej dvojťažke č. 1956 so štyrmi tematickými zvodnosťami. Výsledkom jeho snaženia je syntéza viacerých moderných tém (Dombrovskisova, le Grandova, Zagorujkova a Lačného). O nič nezaostáva ani Zoltán Labai (nar. 1. 10. 1942) z Veľkého Kýru. V jeho nezvyklej dvojníkovej miniatúrnej trojťažke č. 1957 možno objaviť modelové maty, Zagorujkovu tému aj dvojnásobnú Salazarovu tému.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1941 (Kasparian) z 27. mája 2000. 1.Sg5! b3 (najsilnejšia obrana: po 1...a3 2.Vd2+ Ka1 3.f7 b3 4.Vd1 V:g5 5.f8D Ka2 6.Df7 biely vyhrá bežným postupom) 2.Vd2+ Ka1 3.f7 V:g5 (3.Se3? b2+! 4.V:b2 V:f6 5.Sd4 Vf1+ 6.Kc2 a3! 7.Vb1+ Ka2 8.V:f1 pat) 4.f8D Vg1+ 5.Vd1 Vg2! 6.Da3+ Va2 7.Vd2 V:a3 8.Vb2 Va2 9.Vb1 mat (nebodovali sme jednoduché pokračovanie po 7...b2+ 8.D:b2+ V:b2 9.V:b2 a3 10.Vb1+ Ka2 11.Vb4 Ka1 12.Kc2 a2 13.Kb3 Kb1 14.Ka3+ a biely vyhrá). Obete, obrany so šachom, premena a tempo – perla klasiky v plnej nádhere (L. Salai, Martin). Názorná ukážka, ako vyhrať a vyhnúť sa patu (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 9 bodov. Kto neuviedol pokračovanie po 7...V:a3 a uvádzal iba 7...b2, stratil 2 body.

Riešenie problému č. 1942 (Kasár) z 3. júna 2000. Zvodnosť 1.Sb3? hr. 2.Jd3 mat a 2.V:e6 mat, 1...Dh6, Dd2, Jc5 2.Jd3 (A), V:e6 (B), D:c7 mat, viazne na 1...f4! Zvodnosť 1.Dc8? hr. 2.D:e6 mat a 2.V:e6 mat, 1...Vh8, Dh6, J:b4 2.V:e6 (B), f4 (C), D:e6 mat, viazne na l...Vh6! Rieši 1.Dd8 hr. 2.Dd4 mat a 2.Jd3 mat, 1...Dd2, Vh8, J:b4 2.f4 (C), Jd3 (A), Dd4 mat. Pokusy s jednoduchými účinnými obranami proti dvojitým hrozbám (L. Salai, Martin). Neveľmi vydarený pokus o originalitu (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred