Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 7. 2000)


Problém č. 1954

Godfrey Heathcote

Veľká Británia

Alkmaarsche Courant 1910

Mat 2. ťahom (8+7)


Problém č. 1955

Godfrey Heathcote

Veľká Británia

Illustrated London News 1905

Mat 3. ťahom (4+4)Kontrolná notácia: 1954: b. Kf1, Db4, Sc6, Jb7, Jh3, Pb3, d3, d5 (8), č. Ke5, Vf5, Jb5, Jg5, Pf2, f3, f6 (7) – mat 2. ťahom, 1955: b. Kh2, Dd2, Jg6, Pf2 (4), č. Ke4, Sa2, Pd6, f5 (4) – mat 3. ťahom.

Pred 130 rokmi sa narodil významný britský šachový skladateľ – Godfrey Heathcote (20. 7. 1870 – 24. 4. 1952). Od roku 1886 uverejnil asi 500 skladieb a v albumoch FIDE získal 13,5 bodu. Zbierku jeho skladieb vydal A. C. White v roku 1918 pod názvom Chess Idylls. O tom, že vynikal v strategickej dvojťažke svedčí núdzovka č. 1954, kde už v roku 1910 pracuje so zdanlivými hrami 1..Jb~, Jd4!, Jg~, Vf4 2.Dc3, Dd6, De4, D:f4 mat. Po správnom úvodníku sa prvé tri maty zamenia. Heathcote tvoril aj pod vplyvom českej školy úlohovej. K tomuto žánru patrí trojťažka č. 1955, no okrem modelových matov možno v nej objaviť aj prekvapujúci cyklus druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CD–DA.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1940 (Sarkic a Garaj) z 27. mája 2000. Zvodnosť 1.Jd~? tempo, 1...J:b3, D:b3, Jb~ 2.D:c2, Dd2, Vd3 mat, viazne na 1...K:b3! Zvodnosť 1.Jd:c2? hr. 2.J:a1 mat, 1...K:b3, D:b3, Jb~, J:c2 2.Jd4, Dd2, Vd3, D:c2 mat, viazne na 1...J:b3! Zvodnosť 1.Je:c2? tempo, 1...Kd3, J:b3(D:b3), J:c2 2.Je1, Je2, D:c2 mat, viazne na 1...Jb~! Rieši 1.S:c2 hr. 2.Je2 mat, 1...Kc4, J:c2 2.Sb3, D:c2 mat. Task hodnotných a zmysluplných návratov – dobrá spolupráca (L. Salai, Martin). Tri návratové maty (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Supermoderná dvojťažka s hlavným dejstvom "krok vpred – krok vzad" (A. Kalita, Bratislava). Okrem viacerých typov zámeny zaujme aj jednotná motivácia (B. Moravčík, Sliač). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Roku 1929 na veľmajstrovskom šachovom turnaji v Budapešti exmajster sveta Kubánec José Raoul Capablanca (19. 11. 1888 – 8. 3. 1942) dal Belgičanovi Edgarovi Collemu (18. 5. 1897 – 19. 4. 1934) takúto lekciu: Capablanca – Colle (E22 – Nimcovičova indická): 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Db3 S:c3+ 5.D:c3 Je4 6.Dc2 d5 7.Jf3 0-0 8.e3 Jc6 9.Se2 Ve8 10.0-0 e5? 11.c:d5! a čierny sa vzdal, lebo po 11...D:d5 12.Sc4 stratí figúru. Turnaj vyhral Capablanca 10,5 b, pred Rubinsteinom 9,5 b a Tartakowerom 8 b.


Vzad << >> Vpred