Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 8. 7. 2000)


Problém č. 1952

Vasil Ďačuk a

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)

pozri text


 

Problém č. 1953

Alexandr Čisťakov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+10)

 Kontrolná notácia: 1952: b. Ka8, De3, Vb2, Vb6, Sh1, Jc5, Pf5, g7 (8), č. Kc4, Vg2, Sc7, Pa5, c6, d7, g4 (7) – mat 2. ťahom (pozícia A). Pozícia B vznikne z pozície A preložením bPf5 na a3 (mat 2. ťahom). Pozícia C vznikne z pozície A preložením čPg4 na d6 (mat 2. ťahom), 1953: b. Ka2, Df1, Vc8, Ve8, Sb1, Sh8, Jd3, Pf2, g6 (9), č. Kd7, Va7, Vh7, Sd4, Jb8, Jg5, Pa5, a6, e5, h6 (10) – mat 3. ťahom.

Dvojica popredných ukrajinských autorov pracuje v trojníkovej dvojťažke č. 1952 s trojfázovou zámenou matov po obranách 1...Kd5 a 1...Vd2 vo všetkých troch pozíciách (Z–32–26). Navyše sa však dva úvodníky a tri hrozby objavia aj ako maty. Trojťažka č. 1953 bola požičaná v Hlohovci, a tak potrápila nejedného účastníka 8. medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových skladieb. Naši riešitelia však nie sú limitovaní časom, a tak sa môžu chvíľku pokochať aj obsahom skladby.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 60 Sk.

Riešenie problému č. 1938 (Degener) z 20. mája 2000. Pozícia A: Zvodnosť 1.J:e4? hr. 2.Dd6 (D) mat, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.J:d3 (A), J:c6 (B), Df6 (C) mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.S:d7 hr. 2.Df6 (C) mat, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.Dd6 (D), J:d3 (A), J:c6 (B) mat. Pozícia B: Nejde 1.Je8? Kf4! Rieši 1.J:e4 hr. 2.Dd6 mat, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.J:d3, J:c6, Df6 mat. "Dombro–Lačný" v cykle D–ABC, C–DAB – skvelý objav (L. Salai, Martin). Hrozbový štvorprvkový Lačný (B. Moravčík, Sliač). Výborné spracovanie náročnej témy (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1939 (Cuppini) z 20. mája 2000. Zdanlivé hry 1...J:g5+ 2.J:g5+ (A) V:g5 3.Jf6 (B) mat, 1...V:g5 2.Jf6+ (B) J:f6 3.J:g5 (A) mat. Rieši 1.Kg3 hr. 2.f3+ J:f3 3.S:f3 mat, 1...J:g5 2.Jf6+ (B) V:f6 3.J:g5 (A) mat, 1...V:g5+ 2.J:g5+ (A) J:g5 3.Jf6 (B) mat. Analogické zámeny, známe z dvojťahových skladieb (L. Salai, Martin). Klasická téma, ale existujú už aj trojnásobné spracovania (B. Moravčík, Sliač). Na riešenie jednoduchá, ale obsahovo bohatá dvojfázová trojťažka (A. Kalita, Bratislava). Mechanizmus skladby pripomína Sivákovu skladbu č. 1937 (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred