Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 6. 2000)


 

Problém č. 1944

Waldemar Mažul, Poľsko

Originál pre Prácu









Mat 2. ťahom (7+10)


Problém č. 1945

Michael Keller a

Thorsten Zirkwitz, Nemecko

Originál pre Prácu









Mat 3. ťahom (12+10)



Kontrolná notácia: 1944: b. Ka3, De4, Sb5, Sc7, Jd6, Jf4, Pa5 (7), č. Kc5, Vc4, Vd5, Sh1, Jc1, Pa4, c3, c6, d4, f7 (10) – mat 2. ťahom, 1945: b. Kd8, Ve6, Sb5, Se5, Ja3, Jg5, Pb4, c6, d2, e2, e7, f5 (12), č. Kd5, Da1, Sg6, Jg3, Jh1, Pa7, c2, c3, d6, f2 (10) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné pôvodné skladby boli zapožičané na 8. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb, ktoré minulý víkend boli v Hlohovci. V dvojťažke č. 1944 možno objaviť syntézu viacerých tém (Dombrovskis, Hannelius a pseudo–leGrand), no riešiteľov prekvapili hlavne štyri tematické zvodnosti (súčasťou obsahu je aj zdanlivá hra 1...d3 2.D:c4 mat). Z dvojice nemeckých autorov, debutujúcich dnes v našej rubrike, je známy predovšetkým medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Michael Keller (nar. 31. 5. 1949). V albumoch FIDE získal 81 bodov, kým mladší Thorsten Zirkwitz (nar. 26. 4. 1965) iba 2,5. Fridrich Chlubna zaradil 279 Kellerových skladieb do knihy Michael Keller – Ein Meister der Schachkomposition (Wien 1994). Č. 1945 okrem moderného obsahu má tri tiché druhé ťahy bieleho, ktoré "vytočili" nejedného riešiteľa. Dnes si teda môžete zmerať sily s riešiteľskou elitou hlavne Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Tá však bola ohraničená aj časovým limitom, čo našim riešiteľom nehrozí.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1932 (Šinkarenko a Zalokockij) z 29. apríla 2000. Zdanlivé hry 1...Jd6, Sf6, V:c5 2.d8J (A), f8J (B), J:c5 mat. Zvodnosť 1.Sb3? (C) hr. 2.d8J (A) mat, viazne na 1...Da5! Zvodnosť 1.Sg4? (D) hr. 2.f8J (B) mat, viazne na 1...Sh6! Zvodnosť 1.Dc8? (E) hr. 2.d8J (A) mat, 1...V:d7, K:f7 2.Sb3 (C), Dg8 (F) mat, viazne na 1...V:c5! Rieši 1.Dg8 (F) hr. 2.f8J (B) mat, 1...V:f7, K:d7, V:c5 2.Sg4 (D), Dc8 (E), J:c5 mat. Viacnásobná zámena funkcií šiestich bielych ťahov podporená pomerne hodnotnou motiváciou (väzby, prerušenia a batérie), ale aj trojfázovou voľnou zámenou hier (B. Moravčík, Sliač). Dominuje symetria, ale pokus o modernú viacfázovú dvojťažku nie je márny (L. Salai, Martin). Dve a dve hrozby zo štyroch fáz sa zamenili za maty v zdanlivých hrách – zaujímavá skladba (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred