Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 6. 2000)


Problém č. 1942

Miroslav Kasár, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 1943

Zoltán Labai, Slovensko

Úprava č. 1871 z 25. 9. 1999

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 1942: b. Ka8, Db8, Vc6, Sc2, Jb4, Pe3, f3, g5 (8), č. Ke5, Dh2, Vh7, Ja6, Pb6, c7, e6, e7, f5 (9) – mat 2. ťahom, 1943: b. Kg2, Vd4, Vh4, Sa8, Sb2, Jb6, Je1, Pf3, g3 (9), č. Ke3, Vb3, Vc6, Sb7, Jf6, Pe2, f5 (7) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1942 možno objaviť trojfázovú zámenu hier (dve tematické zvodnosti a riešenie). Škoda len, že všetky tri fázy majú dvojitú hrozbu, pričom jeden z hrozbových matov je aj tematický. Trojťažka č. 1943 súťažila v minuloročnom turnaji. Je výborným zlepšením č. 1871 (autor zlepšil konštrukciu a ušetril dva biele a štyri čierne kamene). Zaslúži si preto diagram. Obsah skladby sa pritom nezmenil, ale zámena druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CA je po obranách 1...Vbc3, Vcc3, Sa6.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1930 (Kasár) z 22. apríla 2000. Zvodnosť 1.S:b3? (A) hr. 2.Sd5 (B) mat, 1...Jc6 2.Jd6 (C) mat (1...a:b3 2.D:b3 mat), viazne na 1...a3! Rieši 1.Sd5 (B) hr. 2.Jd6 (C) mat, 1...f:e4 2.S:b3 (A) mat (1...a3, a5 2.D:b3, Vb6 mat). Pekný a originálny kolotoč ťahov (A. Kalita, Bratislava). Rozporuplné pocity vyvoláva kombinácia výbornej tematiky a niekoľkých technických nedostatkov (najmä branie voľného poľa c6 a nehrajúca biela dáma v oboch fázach), no napriek tomu sa dá všetko akceptovať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Originálna zámena funkcie ťahov bieleho a la "pseudo" (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1931 (Kasár) z 22. apríla 2000. 1.Je1 hr. 2.Sf3+ Kf4 3.Sg3 mat, 1...Df6 2.c:d3+ Kf4 3.Sg3 mat, 1...Vgf6 2.J:g5+ Kf4 3.Sg3 mat, 1...Vef6 2.Ve5+ Kf4 3.Sg3 mat, 1...S:f2 2.D:f2! hr. 3.De3(f3) mat, 2...Df6, Vgf6, Vef6 3.c:d3, J:g5, Ve5 mat (1...Kf4 2.Sg3+ Ke4 3.Sf3 mat, 1...Jh5(f5) 2.Sf3+ Kf4 3.Vf5 mat). Tri obrany na tom istom poli proti druhoťahovej hrozbe s trojťahovými variantmi a tie isté tri obrany po treťoťahovej hrozbe s rovnakými kratšími odpoveďami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kombinačne hodnotná trojťažka (A. Rázga, Bratislava). Treba oceniť aj obranu 1...S:f2, lebo tematickým hrám dodáva ďalšiu dimenziu: funkčnosť v druhom ťahu (L. Salai, Martin). Originálny a pritom ľúbivý nápad (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred