Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 5. 2000)


Problém č. 1934

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+4)


Problém č. 1935

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 1934: b. Ke1, Ve8, Vh1, Sa1, Ja3, Jc5, Pf2 (7), č. Kc1, Sc4, Sh2, Pb3 (4) – mat 2. ťahom, 1935: b. Kg8, Df1, Vg1, Pe2, e6, f3, g6, h3 (8), č. Kh5, Sh1, Pd5, d7, e3, e7, h4, h6, h7 (9) – mat 3. ťahom.

Pôvodná dvojťahová mereditka č. 1934 od Leva Ulanova (nar. 10. 12. 1922) z Rigy obsahuje niekoľko pokusov. Nenápadné riešenie je dominantou trojťažky č. 1935.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1924 (Mlynka) z 1. apríla 2000. Nejde 1.Jf4+? (A) K:f3! a ani 1.Se1+? K:f3 2.Sh5 (F) mat, pre 1...Kh3! Zvodnosť 1.f6? tempo, 1...K:f3 2.De4 (E) mat, viazne na 1...Kh3! Zvodnosť 1.Jh2? (C) hr. 2.Jf4 (A) mat, viazne na 1...Kh3! (a). Zvodnosť 1.Jg5? (D) hr. 2.Je3 (B) mat, viazne na 1...Kf1! (b). Zvodnosť 1.De4? (E) tempo, 1...Kh3 (a), Kf1 (b) 2.Jg5 (D), Jh2 (C) mat, viazne na 1...c2! Rieši 1.Sh5 (F) tempo, 1...Kh3 (a), Kf1 (b) 2.Jf4 (A), Je3 (B) mat. Zámeny matov a funkcie ťahov: Bannyj s bielymi líniovými kombináciami a Dombrovskis s priväzovaním hrozbovej figúry v mereditke s premenenou figúrou – nepriama batéria, symetria kontra asymetria (K. Mlynka, Bratislava). Štvorfázová bravúra syntézy moderných tém, ale s viacerými ústupkami od skladateľských konvencií. Alebo možno nechávať bielu dámu v riešení v nečinnosti a bez povšimnutia? (L. Salai, Martin). Čierny strelec h1 síce kazí "hviezdu", ale má neoceniteľnú funkciu pri vyvrátení pokusov priviazaním bieleho jazdca d5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Historicky prvé medzinárodné majstrovstvá Maďarska v riešení šachových skladieb sa uskutočnili 14.–15. apríla v Budapešti. Stali sa korisťou Bratislavčana Mareka Kolčáka. Z 85 možných bodov (jedna štúdia pre nekorektnosť bola diskvalifikovaná) získal 64 bodov za 310 minút. Ďalšie poradie: 2. A. Czebe 53/323, 3. C. Schenkerik 51,5/355 (obaja Maďarsko), 6. Ľ. Širáň 48/328, 8. O. Ralík 27/350.

* Pri príležitosti medzinárodného šachového turnaja Slovak Open Hlohovec sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2000 o 10. hod. už 7. ročník riešiteľskej súťaže – memoriál Ing. Jozefa Tarabu. Bude sa riešiť päť šachových problémov s časovým limitom 90 minút. Prví traja riešitelia budú odmenení finančnými cenami. Do súťaže sa možno prihlásiť aj tesne pred jej začiatkom v ZK Slovakofarmy Hlohovec, Železničná 12.


Vzad << >> Vpred