Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 4. 2000)


Problém č. 1932

Gennadij Šinkarenko a

Roman Zalokockij, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+11)


 

Problém č. 1933

Johann Berger, Rakúsko

Deutsche Schachzeitung 1905

Mat 5. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: 1932: b. Kb8, De8, Vd2, Sd1, Sh8, Jd3, Pc5, d7, e4, f7, h7 (11), č. Ke6, Da1, Vd5, Vf5, Sg5, Jb5, Pa7, c6, e5, e7, g6 (11) – mat 2. ťahom, 1933: b. Kh1, Vg8, Sc6, Jf1, Pd3, d4, h4 (7), č. Kf4, Pf2, f5, f7, h2, h3 (6) – mat 5. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1932 od dvojice ukrajinských autorov, si okrem riešenia a troch tematických zvodností všimnite aj zdanlivé hry 1...Jd6, Sf6, J:c5. Významný rakúsky šachový skladateľ a silný praktický hráč Johann Nepomuk Berger (11. 4. 1845 – 20. 10. 1933) bol jedným zo zakladateľov staronemeckej školy, ktorá sa zameriavala na obtiažnosť riešenia. Typickým prípadom je jeho päťťažka č. 1933, ktorej kompletné riešenie oceníme piatimi bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1922 (Mihalčo) z 25. marca 2000. Zdanlivé hry 1...Se2, V:f2, g4 2.Da1, Sd4 (A), Sf4 mat. Zvodnosť 1.Vd4? (A) hr. 2.Jfg4 (B) mat, 1...V:g3, V:f2, g:f5 2.De4, De4, Jf7 (C) mat, viazne na 1...Se2! Zvodnosť 1.g4? (B) hr. 2.Jf7 (C) mat, 1...V:g4, Sc4 2.Jf:g4, Da1 mat, viazne na 1...Sd3! Rieši 1.Sf7 (C) hr. 2.Sd4 (A) mat, 1...V:g3, Sd3, Vd5, Va4 2.De4, Da1, V:d5, Vd5 mat. Cyklus polí, ktorý uspel v Netanyi je vyšperkovaný recipročnou zámenou funkcie dvoch hrozbových matov zo zvodností (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obsahovo bohatá dvojťažka s cenným cyklusom polí, ktoré pripomínajú Lačného hrozbovú tému (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1923 (Petite) z 25. marca 2000. Zvodnosť 1.Kh3? (A) hr. 2.Dg4 (C) mat, viazne na 1...S:e5! (a). Zvodnosť 1.V:g6? (B) hr. 2.Df5 (D) mat, viazne na 1...V:e5! (b). Rieši 1.f:e3 hr. 2.J:g5 mat, 1...D:e3 (c) 2.V:g6! (B), hr. 3.Df5 (D) mat, 2...V:e5 (b) 3.Jc5 mat, 1...V:e3 (d) 2.Kh3! (A), hr. 3.Dg4 (C) mat, 2...S:e5 3.Jc3 mat, 2...g4+ 3.D:g4 mat. Absolútna analógia variantov. Čierna sila materiálu kvôli rozloženiu na celej šachovnici nepôsobí rušivo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Spomienka na prekrásne väzby a zámeny hier v trojfázovej trojťažke, ktorej repríza je ešte dokonalejšia (A. Kalita, Bratislava). Vynútené ťahy čDa6 a čVa3 na pole e3 zavŕšili pekné matové kombinácie – kvalitná skladba (A. Rázga, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred