Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 1. 4. 2000)


 

Problém č. 1924

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+3)


Problém č. 1925

Eduard Kudelič, Ukrajina

Pochvalná zmienka

Molodoj Leninec 1981

Biely remizuje (5+5)Kontrolná notácia: 1924: b. Ka8, Dc2, Sf2, Sg1, Sg6, Jd5, Jf3, Pf5 (8), č. Kg2, Sh1, Pc3 (3) – mat 2. ťahom, 1925: b. Kh3, Vf2, Jf5, Pc7, g2 (5), č. Kh1, Vc1, Sa6, Jc2, Pa3 (5) – biely začne a vynúti si remízu.

V pôvodnej dvojťažke č. 1924 s tromi bielymi strelcami okrem zámeny matov možno objaviť aj Banného a Dombrovskisovu tému (tri tematické zvodnosti a riešenie). Úplné riešenie utajenej štúdie č. 1925 na remízu oceníme 5 bodmi. Za nekompletné riešenia budeme strhávať príslušné body.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1911 (Tuxen) z 12. februára 2000. 1.Dc1 tempo, 1...Ke5, d4, e5, J~ 2.Df4, Dc5, Dh6, Dc7 mat. Usilovná dáma potvrdzuje príťažlivosť šachovej kompozície (L. Salai, Martin). Vtipný úvodník a pasca pre čierneho kráľa po úniku na pole e5 (A. Rázga, Bratislava). Pri inak peknom obsahu voľné pole e5 je tentoraz skôr na prekážku, lebo prezrádza riešenie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Fašiangový sólo tanec bielej dámy (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1912 (Parchomenko) z 19. februára 2000. Zvodnosť 1.S:a2? K:a2 2.D:b2 mat, viazne na 1...b1D(V)+! Rieši 1.Jb6 hr. 2.Da4 mat, 1...Sb3, Sc4+ 2.Dc5, J:c4 mat. Úvodník prezradil šachujúci strelec (L. Salai, Martin). Dvojťahová miniatúrka bez výraznejšieho zamerania (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1913 (Hudák) z 19. februára 2000. Zdanlivá hra 1...e4 2.D:e4 mat. Zvodnosť 1.De4? d5 2.D:e5 mat, viazne na 1...Ke7! Zvodnosť 1.Dh7? hr. 2.Df7 mat, 1...d5, e4 2.Dd7, Df7 mat, viazne na 1...Kd5! Rieši 1.Df1 hr. 2.Df7 mat, 1...Ke7, Kd5, d5, e4 2.Df6, Dc4, Df6, Df7 mat. Potlesk pre mobilnú a matujúcu dámu (L. Salai, Martin). Vzdušná štvorfázová miniatúrna dvojťažka, v ktorej účinné obrany v tematických zvodnostiach boli v riešení pokorené (A. Kalita, Bratislava). V kvalitnej miniatúrke pozičný úvodník pripravil pôdu pre matujúce ťahy bielej dámy (A. Rázga, Bratislava). Na miniatúrku bohatý obsah s gradáciou, zvládnutý s využitím voľných polí (čo je v miniatúrkach asi jediná cesta), čím ale značne rastie riziko predchodcovstva, a nie je zanedbateľné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred