Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 3. 2000)


Problém č. 1920

Michail Nedaškovskij, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (14+8)

 


Problém č. 1921

Vladimir Kožakin, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+2)

B. -bPf3 a +čPh6Kontrolná notácia: 1920: b. Kd2, Dh5, Vc5, Vd8, Sa2, Sa7, Je4, Jh4, Pb6, c6, d5, e5, f3, g3 (14), č. Kd4, Vb8, Vc7, Sc8, Jd7, Jf8, Pa6, f4 (8) – mat 2. ťahom, 1921: b. Kd3, Db7, Sh5, Jc6, Pf3 (5), č. Kc5, Pa6 (2) – mat 3. ťahom (pozícia A), ako aj po vynechaní bPf3 a pridaní čPh6 (pozícia B).

V obsahovo bohatej päťfázovej (štyri tematické zvodnosti a riešenie) dvojťažke č. 1920 možno objaviť syntézu viacerých tém, pričom za zmienku stojí aj zdanlivá hra 1...Jf6 2.Vc4 mat. Miniatúrna trojťažka č. 1921 má dve pozície. Správne riešenie každej z nich oceníme troma bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1906 (Hemala) z 29. januára 2000. 1.Vb4 tempo, 1...S:b4, J:b4, S:a7(:e3), e4, K:c6, V:d7(e6), V:f6, V:c6 2.Jb6, V:c5, V:d6, D:e4, Je7, De6, J:f6, e4 mat. Nenápadný úvodník a množstvo variantov – pre riešiteľov ľúbivá skladba (Ing. J. Karel, Praha). Otázka, či duál po 1...Sb6 2.J:b6 mat a 2.V:d6 mat, je závažný vo mne nerezonuje natoľko, ako absencia chýbajúcej cennej motivácie typu väzby, odclonenia a blokovania polí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dobrá klasika s množstvom variantov (MUDr. Anton Bridzik, Humenné). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane MUDr. Anton Bridzik, Kukorelliho 30, 066 01 Humenné.

Riešenie problému č. 1907 (Očkur) z 29. januára 2000. 1.Jd6 tempo, 1...K:d6 2.d4 Ke6 3.Dc6 mat, 1...Kd4 2.De4+ Kc5 3.Jb7 mat. Trojťažka má aj tretí modelový mat v hrozbe 2.Jf5 Kc4 3.Db5 mat, ktorá je však v tomto prípade nefunkčná (MUDr. A. Bridzik, Humenné). Dva pokusy (1.d3? hr. 2.Db5+ Kd4 3.Dd6 mat, 1...Kd4!, 1.Jc7? Kd6!, 1...Kc4 2.Db5+ Kd4 3.Dd5 mat) vedú k dvom ďalším modelovým matom, dokonca s poschodovým echom, čo skladbu posúva na oveľa vyššie poschodie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kompozične pôsobivá trojťažka s pozičným preskupením figúr (A. Rázga, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Prvá desiatka najlepších žien v najnovšej listine ELO FIDE: 1. J. Polgárová 2658, 2. Čiburdanidze 2545, 3. Xie Jun 2542, 4. Žu Šen 2530, 5. Galljamová 2515, 6. S. Polgárová 2500, 7.–8. Štefanová a Wang Lei 2495, 9. Cramlingová 2493, 10. Joselianiová 2484 atď.


Vzad << >> Vpred