Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 3. 2000)


Problém č. 1918

Petrašinovič Petrašin, Juhoslávia

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+4)


Problém č. 1919

Petrašinovič Petrašin, Juhoslávia

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: 1918: b. Kf8, Dc2, Vd4, Vd6, Sa5, Jf5, Pe2, f3, f7 (9), č. Ke5, Jd5, Pe3, e6 (4) – mat 2. ťahom, 1919: b. Ke7, Db1, Vf3, Sg2, Pb4, f2 (6), č. Ke5, Se8, Pd4, e3, f4, f5, f7 (7) – mat 3. ťahom.

Pôvodná dvojťažka č. 1918 je z klasickej kuchyne. V rovnakom duchu je konštruovaná aj trojťažka č. 1919, pričom okrem množstva variantov zaujme hlavne skrytý a nenápadný úvodník.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1904 (Cuppini) z 22. januára 2000. Nejde 1.Ke7+? K:c3!, 1.K:e5+? Ke1!, 1.K:c5+? Ke1! a ani 1.Kc7(c6)+? Ke3! Rieši 1.Ke6+, 1...K:c3, Ke1, Kc1, Ke3 2.S:e5, Jg2, Vb1, D:e4 mat. Hviezda ťahom kráľa v pokusoch je sprevádzaná hviezdou ťahov kráľa pri vyvráteniach (O. Jančík – J. Minarovič, Trnava). Biely kráľ zo siedmich možností mohol využiť iba jednu, lebo bol šachovaný, alebo by clonil vlastným figúram. Čierny kráľ, naopak mohol ustúpiť na štyri polia v tvare kríža, ale všade dostal mat (A. Kalita, Bratislava). Po útoku bVd7 čierny kráľ padol do hviezdnej pasce, z ktorej niet úniku (Ing. L. Krump, Levice). Nie hviezda, ale súhvezdie: jedna hviezda z bielych pokusov, druhá z ich vyvrátení a tretia v samotnom riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Alexander Rázga, Tolstého 1, 811 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1905 (Očkur) z 22. januára 2000. 1.Sc5 tempo, 1...K:d5 2.De8! Jc4 3.b:c4 mat, 2...J~ 3.c4 mat, 1...Kf4 2.Dg3+ K:f5 3.Dg5 mat (1...J~ 2.De6+ Kf4 3.De4 mat). Dobre ukryté tri modelové maty (Ing. L. Krump, Levice). Škoda, že obsah skladby nie je spracovaný v miniatúrke (Ing. J. Karel, Praha). Trojťahová mereditka s príchuťou českej kuchyne, s pekným a nenápadným úvodníkom (A. Kalita, Bratislava). Nádherný tempový druhý ťah po braní strelca zatieni celkom dobrý úvodník, ale vieru v originalitu mám primalú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Ondrej Jančík, Gejzu Dusíka 32, 917 08 Trnava.

* Najnovšia listina ELO FIDE prvých 15 mužov má toto poradie: 1. Kasparov 2851, 2. Anand 2769, 3. Kramnik 2758, 4. Širov 2751, 5. Morozevič 2748, 6. Lékó 2725, 7. Adams 2715, 8.–9. Ivančuk a Barejev 2709, 10. Topalov 2702, 11. Karpov 2696, 12. Gurevič 2694, 13. Geľfand 2692, 14. Fedorov 2684, 15. Short 2683, atď.


Vzad << >> Vpred