Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 3. 2000)


Problém č. 1916

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

a Alexander Žuk, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)


 

Problém č. 1917

Alexandr Očkur, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: 1916: b. Kh5, Da2, Vd5, Vf5, Sb6, Jd8, Pe3 (7), č. Ke4, Se5, Ja3, Jf7, Ph3 (5) – mat 2. ťahom, 1917: b. Kb3, Dg4, Ja6, Pc2, d5, d7, h5 (7), č. Ke5, Sa5, Pa2, d6, f6 (5) – mat 3. ťahom.

Dvojica ukrajinských autorov spracovala v úspornej dvojťažke č. 1916 klasickú trojfázovú zámenu matov vo forme riešenia a dvoch tematických zvodností. Škoda, že ďalšia pôvodná trojťahová mereditka č. 1917 nemá pred úvodníkom pripravený mat na 1...a1J+.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1900 (Segers) z 8. januára 2000. Okrem autorom zamýšľanej intencie 1.Kb8 hr. 2.Jg3 mat, vychádza aj vedľajšie riešenie 1.Sc6 hr. 2.Jg3 mat. Odmenu 60 Sk a správne riešenie dostane Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok.

Riešenie problému č. 1901 (Očkur) z 8. januára 2000. 1.Db3 tempo, 1...Kc5 2.Se5 Kc6(g3) 3.Db5 mat, 1...Ke4 2.Dc4+ Ke3 3.Sf4 mat. Na miniatúrku jeden kameň prebytočný a k českej škole zas jeden modelový mat chýba (A. Kalita, Bratislava). Aj pred sto rokmi bolo v českých úlohách viac napätia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tri maty, z ktorých len dva stoja zato (L. Krump, Levice). Mnohokrát spracované a aj lepšie (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1902 (Gligor) z 15. januára 2000. Okrem autorom zamýšľaného riešenia 1.Je6 hr. 2.Jc5 mat, vychádza aj vedľajšie riešenie 1.Jf6+ e:f6 2.Sd5 mat. Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 1903 (Cuppini) z 15. januára 2000. Pozícia A: 1.Vc5 hr. 2.Vf5 mat, 1...Jd6, Jd4, Jd5 2.D:f3, De4, Df5 mat (1...D:d3+, Se5 2.J:d3, S:e5 mat). Pozícia B: Nejde 1.Vc5? Jg3 2.f:g3 mat, pre 1...Je3! Rieši 1.Ke8 hr. 2.D:f3 mat, 2.De4 mat a 2.Df5 mat, 1...Dc2, D:f2, De2 2.D:f3, De4, Df5 mat. Škoda, že po 1...Jg3 vychádza netematický duál 2.D:f3 mat a 2.g:f3 mat – okrem Fleckovej témy by tam bola aj zámena obrán (Ing. J. Karel, Praha). Uväznenú bielu dámu trikrát oslobodili čierni jazdci (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Peter Durst, Francisciho 20, 054 01 Levoča.


Vzad << >> Vpred